Idei pentru educația secolului XXI – Context local | Context european

ziua_educatieiSuntem în consens atunci când vorbim de nevoia de înnoire și modernizare atât în ceea ce privește filosofia și metodele folosite în sistemul educațional românesc, cât și resursele materiale puse la dispoziția elevilor și cadrelor didactice.

În cadrul evenimentului ”Idei pentru educația secolului XXI” ce va avea loc la Reșița pe data de 3 noiembrie, invităm la dialog cadrele didactice, elevii și părinții.

Prin exprimarea opiniilor dvs, ca părți interesate de alinierea învățământului românesc la standarde europene, de creșterea calității și accesibilității acestuia, aduceți o valoare reală în acest proces de reformare pe care îl dorim cât mai eficient și cu rezultate cât mai bune.

La acest dialog, alături de echipa Europe Direct, vor participa reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin și ai Casei Corpului Didactic Caraș-Severin. Evenimentul este găzduit de Colegiul Naţional ,,Mircea Eliade”, Reşiţa.

Programul evenimentului

08:00 – 12:00 – Amfiteatru, Corpurile A,C – clasele V-X

  • Pași în lumea cărților
  • Școala mea în culoare
  • Valori pentru edcuația secolului XXI. Noi provocări
  • Competiții sportive
  • Un viitor reușit prin educație
  • Educația – un vaccin contra violenței
  • Biblioteca vie Erasmus+

12:00 – 14:00 – Corp C, Sala Europa – Masă rotundă cu cadre didactice, elevi, părinți

  • Profesor pentru o oră
  • Joc interactiv și scenetă
  • Dezbatere: Idei pentru educația secolului XXI

Afișul evenimentului

Context

Europa 2020 este strategia pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică elaborată de UE pentru o perioadă de zece ani. Lansată în 2010, ea ar urma să creeze condițiile necesare pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. UE și-a propus ca până la sfârșitul anului 2020 să își îndeplinească o serie de obiective în cinci domenii esențiale: ocuparea forței de muncă, cercetare și dezvoltare, energie/climă, educație, incluziune socială și reducerea sărăciei.

Educația este ”inima” Strategiei 2020, fiind o condiție necesară pentru creștere și în celelalte domenii. În domeniul educației obiectivele propuse includ: reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcoliicreşterea la peste 40% a ponderii absolvenţilor de studii superioare în rândul populaţiei în vârstă de 30-34 de ani. Procentul de tineri care părăsesc timpuriu educația, din intervalul de varsta 18-24, care au cel mult educație gimnazială, a scăzut din 2008 atât pentru femei cât și pentru bărbați. Indicatorul a fost la 11% în 2015 față de 14.7% în 2008, arătând o apropiere față de obiectivul de 10% pentru 2020. Conform statisticilor pericolul de a părăsi educația este mai mare în cazul băieților, în vreme ce pentru fete deja s-a depăși targetul, fiind în 2015 la 9.5%. Totuși se înregistrează o evoluție mai rapidă în cazul băieților, de la 16.6% în 2008 la 12.4% în 2015. S-au înregistrat îmbunătățiri și în sectorul educației terțiare, pentru intervalul de vârstă 30-34, care a crescut de la 31,1% în 2008 la 38.7% în 2015, putându-se preconiza depășirea targetului de 40% pentru 2020.

Părăsirea timpurie a școlii – harta UE: 

harta_educatie_europa2020Un obiectiv cheie al tuturor sistemelor de educație este să echipeze oamenii cu o gamă largă de aptitudini și competențe. Acestea cuprind nu numai aptitudini de bază ca cititul și matematica, dar și unele mai transversale ca tehnologia informației și antreprenoriatul. Aptitudinile de bază oferă fundamentul pentru învățare și achiziție de aptitudini avansate, însă în 2012 între o șesime și o pătrime dintre tinerii de 15 ani din Uniune nu aveau abilități suficiente în citire, matematică și științe, procentele urcând până la 36% în România și Bulgaria și având cele mai mici valori, 15%, în Estonia, Finlanda, Polonia și Țările de Jos.

Învățarea pe tot parcursul vieții rămâne la distanță de targetul stabilit pentru 2020, aceasta fiind crucială pentru  îmbunătățirea și dezvoltarea aptitudinilor, adaptarea la progresul tehnic, reintegrarea pe piața muncii sau avansarea în carieră. Obiectivul pentru 2020 este de 15% adulți (25-64 ani) implicați în învățare pe tot parcursul vieții, procentul actual fiind de 10.7% în 2015.

România, consultări publice și dezbateri

În această perioadă, în România este angajată în procesul reformării sistemului educațional prin proiectul România educată. Acesta curpinde 3 etape – dezbatere publică în perioada 2016-2017 (o primă consultare s-a încheiat în luna octombrie a.c.), crearea strategiei pentru educație și cercetare (2017) și elaborarea politicilor publice clare și a unui model de guvernanță pentru sectorul educație și cercetare (2018).

De asemenea, Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice a lansat în dezbatere publică standardele și metodologia de evaluare și asigurare a calității pentru învățământul preuniversitar. Acestea au fost elaborate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), iar propunerile catre minister pot fi facute pana in data de 9 noiembrie 2017

Sursa: Eurostat – Indicatorii Europa 2020

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com