Libera circulatie a persoanelor in Uniunea Europeana | Video Europe Direct Timisoara

libera_circulatiePentru români, aderarea la Uniunea Europeană a însemnat împlinirea unei dorințe vechi. Posibilitatea de a călători liberi în Europa, fără a mai fi nevoiți să obținem vize, a fost visul nostru încă dinainte de Revoluția din 1989. Orele petrecute așteptând în șiruri lungi de mașini trecerea vămii, mulțimea de vize care umpleau paginile pașapoartelor dar și dificultatea de a le obține și sentimentul de a fi un popor vecin, doar, cu lumea civilizată sunt, acum, doar amintiri sau chiar povești pentru generația tânără.

La 1 ianuarie 2007, o dată cu cetățenia europeană, am dobândit toate drepturile și obligațiile care derivă din apartenența noastră la familia europeană. Unul dintre cele mai evidente avantaje pe care Uniunea Europeană le oferă cetățenilor ei este dreptul la liberă circulație. O mulțime de europeni se deplasează cu regularitate în alte state membre, în interes de afaceri sau ca turiști, fără controale în spațiul Schengen sau cu un control rapid la frontieră.

Orice cetățean al Uniunii are dreptul la liberă circulație și ședere pe teritoriul statelor membre, sub rezerva limitărilor și condițiilor stabilite în tratate și a măsurilor adoptate pentru punerea în aplicare a acestora.

Toți cetățenii europeni și membrii familiilor acestora, chiar dacă nu sunt resortisanți ai unui stat membru, sunt acoperiți de această prevedere legală implementată in legislațiile naționale ale tuturor statelor membre ale Uniunii.

Ce se întâmplă după ce treci granița? În calitate de cetățean european ai drept de ședere cel mult trei luni fără a îndeplini nici o formalitate. Un document de identitate valabil este tot ceea ce ai nevoie. Iar dacă îți cauți de lucru sau studiezi, nu trebuie decât să faci dovada șederii tale și îți poți continua liniștit activitățile. După cinci ani de ședere legală neîntreruptă capeți dreptul de ședere permanentă.

Cetățenii Uniunii care aleg să locuiască într-un alt stat membru beneficiază de egalitate de tratament în toate domeniile de aplicare a tratatului. Acest lucru înseamnă că aveți dreptul la majoritatea beneficiilor și avantajelor de care se bucură cetățenii resortisanți ai statului în care ședeți, cum ar fi subvenții de transport, accesul la educație și asistență socială și liberul acces la piața muncii.

Uniunea Europeană încurajează circulația cetățenilor ei, urmărind îmbogățirea culturală și dezvoltarea legăturilor sociale între multele naționalități și etnii care o compun. Dreptul la liberă circulație ușurează schimburile culturale, științifice, economice și de talent și contribuie la realizarea unității în diversitate în Uniune.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com