Planul european de acțiune în sectorul comerțului cu amănuntul

When:
January 29, 2013 – January 30, 2013 all-day
2013-01-29T22:00:00+00:00
2013-01-30T22:00:00+00:00

Context:
Distribuitorii joacă un rol important în a aduce piața unică aproape de consumatorii europeni și în stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă. Cu toate acestea, există obstacole care împiedică crearea unei piețe unice eficiente și competitive, în cadrul sectorului comerțului cu amănuntul. Aceste obstacole au fost identificate în raportul Comisiei, intitulat “Exercițiu de monitorizare a pieței comerțului și distribuției” ( a se vedea IP/10/885) și în raportul Parlamentului European “Către o piață internă a comerțului cu amănuntul mai eficace și mai echitabilă” și în timpul atelierelor organizate de Comisie cu reprezentanții principalilor actori din sectorul comerțului cu amănuntul, organizate în vederea pregătirii planului de acțiune.
Cartea verde privind practicile neloiale din sectorul comerțului cu amănuntul dintre întreprinderile din sectorul alimentar și nealimentar va ajuta Comisia să evalueze amploarea problemelor, eficiența sistemelor juridice și de autoreglementare naționale și impactul reglementărilor naționale divergente asupra funcționării pieței unice. Ea va ține cont de progresele realizate de platforma B2B (Business-to-business) a Forumului la nivel înalt pentru imbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente și va deschide o consultare cu privire la stabilirea unui anumit număr de principii de bune practici, având ca scop lupta împotriva practicilor comerciale neloiale. Pe baza răspunsurilor primite în cadrul consultării, Comisia va hotărî care vor fi următoarele etape.

Știre:
În data de 30 ianuarie, Comisia Europeană va adopta un plan european de acțiune în domeniul comerțului cu amănuntul, plan ce propune o strategie pentru a crește competitivitatea din cadrul sectorului vânzărilor cu amănuntul și pentru a îmbunătăți performanțele economice, de protecție a mediului și sociale din cadrul acestui sector.
Una din inițiativele acestui plan de acțiune este o carte verde privind practicile comerciale neloiale din cadrul lanțului de aprovizionare dintre întreprinderile din sectorul alimentar și nealimentar, care va fi prezentată în cursul aceleiași zile.

Surse:
Pentru mai multe informații

Pagina de internet a comisarului Michel Barnier

Leave a Reply

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com