Erasmus+

erasmus

Erasmus+ – Programul Uniunii Europene pentru educaţie, formare, tineret şi sport

Cu un buget total de 14,7 miliarde de euro pentru perioada 2014 – 2020, Erasmus+ își propune să contribuie la dezvoltarea competențelor și angajabilității (capacității de inserție profesională) prin oferirea unor  oportunități de educație, formare și activități de tineret sau sport.

Erasmus+ va oferi unui număr de peste 4 milioane de europeni posibilitatea de a studia, de a se forma, de a câștiga experiență profesională și de a participa la programe de voluntariat în alte țări.

Totodată va finanța parteneriate transnaționale între diferite organizații și instituții de educație, formare și tineret, cu scopul de a coopera și de a construi punți între sistemul educațional și câmpul muncii prin care să faciliteze acoperirea deficitului de competențe necesare astăzi.

De asemenea, va susține eforturile de modernizare a sistemelor de educație, formare profesională și tineret. În ceea ce privește sportul, programul va finanța activități sportive de masă accesibile publicului larg și proiecte transfrontaliere destinate promovării fair-play-ului și combaterii aranjării meciurilor, dopajului, violenței și rasismului.

Domeniile Erasmus+:

Website-uri:

Erasmus + Romania
Erasmus + site-ul Agenției Executive
Erasmus+ site-ul Comisiei Europene

Documente:

Apel Național la Propuneri de Proiecte 2017
Ghidul Programului Erasmus+ 2017 (EN)
Ghidul programului Erasmus+ 2016 (RO)
Documente de candidatură 2017

Proiecte care se depun la Agenţia Naţională din România

Calendarul este orientativ, urmează a fi verificat și modificat
Termenele limită la care se pot depune solicitări de finanțare la Agenția Națională din România în anul 2017 (click pe link pentru a merge la secțiunile indicate). Formularele se depun doar online și se trimit până cel târziu la ora 13.00 ora României.

2 februarie 2017, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului)

Proiecte de mobilitate pentru educaţia adulţilor
Proiecte de mobilitate şcolară
Proiecte de mobilitate pentru formare profesională (VET)
Proiecte de mobilitate pentru învăţământ superior (atât cu ţări ale programului cât și cu ţări partenere)
Proiecte de mobilitate pentru tineret și lucrători de tineret
Proiecte de parteneriat strategic pentru tineret
Proiecte de dialog structurat pentru tineret

29 martie 2017, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului)

– termen unic pentru toate domeniile educație și formare profesională –

Proiecte de parteneriat strategic pentru educaţia adulţilor
Proiecte de parteneriat strategic şcolar
Proiecte de parteneriat strategic pentru formare profesională (VET)
Proiecte de parteneriat strategic pentru învăţământ superior

26 aprilie 2017, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului)

Proiecte de mobilitate pentru tineret și lucrători de tineret
Proiecte de parteneriat strategic pentru tineret
Proiecte de dialog structurat pentru tineret

4 octombrie 2017, ora 12.00 (ora Bruxelles-ului)

Proiecte de mobilitate pentru tineret și lucrători de tineret
Proiecte de parteneriat strategic pentru tineret
Proiecte de dialog structurat pentru tineret

Calendarul este orientativ, urmează a fi verificat și modificat

Proiecte “centralizate” care se depun la  Bruxelles

Proiectele Erasmus+ “centralizate” se depun direct la Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură de la Bruxelles. Toate termenele de depunere a cererilor specificate mai jos se încheie la ora 12.00, ora Bruxelles-ului.

Acțiunea-cheie 1

Tipul proiectului* Termenul de depunere
Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului9 februarie 2017
Mobilitatea persoanelor în domeniul educației și formării2 februarie 2017
Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului26 aprilie 2017
Mobilitatea persoanelor în domeniul tineretului4 octombrie 2017
Diplomele comune de masterat Erasmus Mundus16 februarie 2017
Evenimente la scară largă ale Serviciului european de voluntariat1 aprilie 2016

Acțiunea-cheie 2

Tipul proiectului* Termenul de depunere
Parteneriate strategice în domeniul tineretului2 februarie 2017
Parteneriate strategice în domeniul educației și formării26 aprilie 2017
Parteneriate strategice în domeniul tineretului4 octombrie 2017
Alianțele cunoașterii/Alianțe ale competențelor sectoriale26 februarie 2017
Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior10 februarie 2017
Consolidarea capacităților în domeniul tineretului8 martie 2017

Acțiunea-cheie 3

Reuniuni între tineri și factorii de decizie în domeniul tineretului: 17 ianuarie, 2 februarie, 26 aprilie, 4 octombrie 2017

Acțiunile Jean Monnet / Catedre, module, centre de excelență, sprijin acordat asociațiilor, rețele, proiecte: 23 februarie 2017

Acțiuni privind sportul

Tipul proiectului* Termenul de depunere
Parteneriate de colaborare referitoare numai la Săptămâna europeană a sportului 6 aprilie 2017
Parteneriate de colaborare care nu se referă la Săptămâna europeană a sportului6 aprilie 2017
Parteneriate de colaborare mici6 aprilie 2017
Evenimente sportive europene nonprofit referitoare numai la Săptămâna europeană a sportului6 aprilie 2017
Evenimente sportive europene nonprofit care nu se referă la Săptămâna europeană a sportului6 aprilie 2017