Prioritățile legislative ale UE pentru 2017: declarația comună a celor trei instituții

Pe 13 decembrie, președintele Parlamentului European, Martin Schulz, deținătorul președinției prin rotație a Consiliului UE, Robert Fico și președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au semnat prima declarație comună care stabilește obiectivele și prioritățile UE privind procesul legislativ pentru 2017.

Pe baza orientărilor strategice ale Consiliului European și a celor zece priorități pentru care Parlamentul European i-a acordat un mandat Comisiei Junker, președinții celor trei instituții europene au convenit cu privire la o serie de propuneri care vor fi abordate în mod prioritar în cadrul procesului legislativ. Aceasta va asigura faptul că UE oferă rezultate concrete cetățenilor săi și abordează cele mai urgente provocări cu care se confruntă Europa în prezent.

Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker a declarat: „Declarația comună de astăzi constituie un nou punct de referință privind modul în care UE poate oferi rezultate mai bune și mai rapide cu privire la provocările noastre comune. Este pentru prima dată în istoria UE când cele trei instituții europene au convenit asupra unui număr limitat de inițiative de importanță politică majoră care ar trebui să aibă prioritate în cadrul procesului legislativ. Chiar dacă suntem trei instituții diferite, lucrăm cu toții pentru un singur proiect european, care reprezintă interesele tuturor cetățenilor UE. Ceea ce s-a realizat în cazul poliției de frontieră și gărzii de coastă la nivel european ar trebui să devină noul standard pentru a oferi împreună soluții rapide și adecvate. În Europa, atunci când există voință, se găsesc soluții.”

Pe lângă angajamentul UE față de toate propunerile legislative prezentate deja și aflate în curs de realizare, președinții celor trei instituții au stabilit în declarația comună șase domenii specifice în care propunerile ar trebui să aibă prioritate. Președinții Parlamentului, Consiliului și Comisiei se angajează să eficientizeze eforturile instituțiilor pe care le conduc pentru asigurarea unor progrese rapide în plan legislativ cu privire la aceste inițiative prioritare și, în măsura posibilului, pentru prezentarea acestora înainte de finalul anului 2017.

  1. asigurarea unui nou impuls pentru crearea de locuri de muncă, creștere economică și investiții – prin intermediul Fondului european pentru investiții strategice (FEIS 2.0), al instrumentelor de apărare comercială revizuite, al uniunii bancare, al uniunii piețelor de capital și al unei mai bune gestionări a deșeurilor în economia circulară;
  2. abordarea dimensiunii sociale a Uniunii Europene – prin intermediul Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, al unei mai bune coordonări a securității sociale, al Actului european privind accesibilitatea și al Corpului european de solidaritate;
  3. o mai bună protecție a securității cetățenilor – prin intermediul sistemului de intrare/ieșire, al frontierelor inteligente și al sistemului european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS), al controlului armelor de foc, al instrumentelor de incriminare a terorismului, de combatere a spălării de bani și a finanțării terorismului, precum și al Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS);
  4. reformarea și dezvoltarea politicii în materie de migrație într-un mod responsabil și într-un spirit de solidaritate – prin intermediul reformei sistemului european comun de azil (inclusiv a mecanismului Dublin), al pachetului privind migrația legală și al Planului de investiții externe, pentru a contribui la abordarea cauzelor profunde ale migrației prin sporirea investițiilor și crearea de locuri de muncă în țările partenere;
  5. respectarea angajamentului față de punerea în aplicare a unei piețe unice digitale conectate – prin intermediul reformelor în domeniul telecomunicațiilor și al drepturilor de autor din UE, prin utilizarea în Uniune a benzii de 700 MHz, prin prevenirea blocării geografice nejustificate, prin Directiva serviciilor mass-media audiovizuale și prin norme comune privind protecția datelor;
  6. realizarea obiectivului privind o uniune energetică ambițioasă și o politică privind schimbările climatice orientată spre viitor – prin intermediul cadrului privind clima și energia pentru 2030, al Acordului de la Paris și al pachetului „Energie curată pentru toți europenii”.

În plus, cei trei președinții au subliniat patru aspecte fundamentale care necesită o atenție specială și realizarea unor progrese suplimentare în 2017: (i) angajamentul față de valorile europene comune, statul de drept și drepturile fundamentale, (ii) combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale și a evitării obligațiilor fiscale, (iii) menținerea principiului liberei circulații a lucrătorilor și (iv) contribuția la stabilitate, securitate și pace.

Acest efort comun al Parlamentului European, al Consiliului UE și al Comisiei Europene face parte dintr-un nou angajament comun și este prevăzut în mod explicit la punctul 7 din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare, astfel încât Uniunea să poată transforma propunerile în acțiuni concrete și să obțină rezultate acolo unde acestea sunt cele mai necesare.

Sursa: Comunicat de presă 13 decembrie 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com