11 milioane de euro pentru fermierii români | Ajutoare condiționate de adaptare pentru lapte și alte sectoare zootehnice

lapte

Comisia Europeană a prezentat la începutul acestei săptămâni un nou pachet de măsuri în valoare de 500 de milioane EUR din fonduri UE pentru a-i ajuta pe fermieri să facă față actualelor dificultăți de pe piețe, în special celor de pe piața produselor lactate.

Măsurile au fost prezentate Consiliului miniștrilor agriculturii din UE de către comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală, Phil Hogan:„Elaborat într-o perioadă caracterizată de presiuni bugetare semnificative, acest pachet oferă încă o reacție fermă și este ilustrarea mobilizării de către Comisie a unui nou cuantum de peste 1 miliard de euro destinat sprijinirii fermierilor aflați în dificultate. Țelul nostru final este redresarea prețurilor plătite fermierilor, de care aceștia au mare nevoie, astfel încât să-și poată câștiga traiul prin munca lor și să le poată oferi în continuare cetățenilor alimente sigure și de bună calitate, contribuind, în același timp, la menținerea zonelor rurale, la locurile de muncă din mediul rural și la furnizarea de bunuri publice.

Pachetul de astăzi conține trei elemente principale:

  • o schemă de stimulente la nivelul UE pentru reducerea voluntară a producției de lapte (150 de milioane EUR);
  • ajutoare condiționate de adaptare, ce urmează a fi definite și implementate la nivelul statelor membre pe baza unui meniu propus de Comisie (350 de milioane EUR pe care statele membre le vor putea suplimenta cu fonduri naționale în același cuantum, existând astfel posibilitatea dublării nivelului sprijinului oferit fermierilor);
  • o serie de măsuri tehnice menite a oferi flexibilitate (de exemplu, referitoare la sprijinul cuplat facultativ), fluidizarea fluxului de numerar (de exemplu, printr-o creștere a cuantumului avansurilor, atât în cazul plăților directe, cât și în cel al plăților pentru dezvoltare rurală bazate pe suprafață) și consolidarea instrumentelor de tip „dispozitiv de siguranță” (prin extinderea în timp a ajutoarelor pentru intervenție și pentru depozitarea privată în ceea ce privește laptele praf degresat).

Detaliile exacte ale tuturor acestor măsuri vor fi definitivate în săptămânile care urmează, în consultare cu experți din statele membre. Implicațiile bugetare ale măsurilor propuse vor fi încorporate în toamnă într-o scrisoare rectificativă la proiectul de buget pentru 2017.

Iulie 2016: Pachet de solidaritate în 7 puncte pentru agricultură

1. Schema de reducere a producției de lapte

150 de milioane EUR pentru sprijinirea unei reduceri voluntare a livrărilor de lapte în UE. Această schemă va funcționa la nivelul UE, astfel încât fermierii din întreaga Uniune să poată beneficia de ea în aceleași condiții.

2. Ajutoare condiționate de adaptare

350 de milioane EUR urmează a fi utilizate prin măsuri la nivelul statelor membre (a se vedea mai jos cuantumurile per stat membru). Statele membre pot suplimenta ajutoarele în proporție de 100 %.

3. Sprijin cuplat facultativ

Statele membre au posibilitatea de a-și revizui măsurile de sprijin cuplat facultativ din sectorul produselor lactate, pentru a prevedea că plata este decuplată în 2017.

4. Prelungirea până după 30 septembrie a intervenției publice pentru laptele praf degresat

Intervenția publică pentru laptele praf degresat se prelungește până la sfârșitul lunii februarie 2017, când se reia perioada standard. Plafonul până la care se achiziționează lapte praf degresat la preț fix rămâne de 350 000 t până la sfârșitul lunii decembrie 2016.

5. Prelungirea schemelor de ajutoare pentru depozitarea privată a laptelui praf degresat

Atât schemele standard (depozitare între 90 și 210 zile), cât și cele îmbunătățite (depozitare pentru 365 de zile) referitoare la laptele praf degresat urmează a fi prelungite până la sfârșitul lunii februarie 2017.

6. Plăți în avans

Avansuri de 70 % în cazul plăților directe începând din 16 octombrie 2016 și de 85 % în cazul plăților pentru dezvoltare rurală bazate pe suprafață, după finalizarea controalelor administrative.

7. Fructe și legume

Sprijin actualizat pentru retragerile efectuate de organizațiile de producători din sectorul fructelor și legumelor.

Ajutoare condiționate de adaptare pentru lapte și alte sectoare zootehnice – defalcare per stat membru

Stat membru EUR
Belgia 10 979 636
Bulgaria 5 809 941
Republica Cehă 10 346 106
Danemarca 9 294 305
Germania 57 955 101
Estonia 8 081 123
Irlanda 11 086 327
Grecia 1 683 910
Spania 14 665 678
Franța 49 900 853
Croația 1 517 133
Italia 20 942 300
Cipru 297 165
Letonia 9 760 362
Lituania 13 298 661
Luxemburg 560 115
Ungaria 9 543 566
Malta 100 092
Țările de Jos 22 952 419
Austria 5 863 491
Polonia 22 670 129
Portugalia 3 988 059
România 10 896 083
Slovenia 1 145 506
Slovacia 2 062 803
Finlanda 7 521 715
Suedia 6 881 425
Regatul Unit 30 195 996

 

Link-uri utile:

Martie 2016 – alte măsuri: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-806_ro.htm

Comunicat de presă integral

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com