12 acțiuni noi de consolidare a drepturilor cetățenilor Uniunii Europene

fetita_UE

Comisia Europeană a anunțat o nouă serie de acțiuni menite să consolideze drepturile cetățenilor UE, prin înlăturarea obstacolelor cu care se confruntă în continuare cetățenii în viața lor de zi cu zi.

„Cetățenia UE este giuvaierul integrării europene. Are aceeași semnificație pentru uniunea politică precum moneda euro pentru uniunea economică și monetară. Raportul privind cetățenia, publicat astăzi, plasează cetățenii UE în centrul atenției”, a declarat Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru justiție, drepturi fundamentale și cetățenie. „Din 1993, dată la care a fost inclusă pentru prima dată în tratate, cetățenia UE a evoluat – însă există încă loc de ameliorare: oamenii se confruntă în continuare cu obstacole atunci când își exercită drepturile lor în viața de zi cu zi. În fiecare an, primim peste 1 milion de întrebări de la cetățeni cu privire la aspecte legate de drepturile lor. De aceea, astăzi adoptăm acțiuni pentru a consolida drepturile cetățenilor în situațiile de zi cu zi, ca de exemplu, căutarea unui loc de muncă, efectuarea de cumpărături online sau participarea la procesul decizional european.”

După două decenii de la includerea în Tratatul de la Maastricht a drepturilor privind cetățenia UE, aceste drepturi nu sunt întotdeauna o realitate în viața de zi cu zi a oamenilor. Acest lucru a fost confirmat de către cetățenii UE într-o amplă consultare publică cu privire la cetățenia UE (IP/12/461), ocazie cu care 12 000 de cetățeni ai UE au dat exemple de obstacole birocratice cu care se confruntă încă atunci când își exercită dreptul la liberă circulație.

Raportul privind cetățenia UE pe 2013 anunță 12 acțiuni noi în șase domenii care să consolideze drepturilor cetățenilor (a se vedea anexa pentru lista completă a celor 12 acțiuni):

1. Înlăturarea obstacolelor pentru lucrători, studenți și stagiari în UE

  • prin analizarea posibilităților de extindere peste termenul actual obligatoriu de trei luni a dreptului persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă de a beneficia de ajutorul de șomaj acordat de țara lor de origine, pe perioada în care sunt în căutarea unui loc de muncă în alt stat membru al UE, pentru a crește mobilitatea forței de muncă; precum și
  • prin stabilirea unui cadru de calitate pentru stagii, care să specifice drepturile și obligațiile părților, garantând faptul că stagiile nu sunt utilizate ca o formă de „ocupare a forței de muncă fără retribuție”.

2. Reducerea birocrației în statele membre

  • prin facilitarea acceptării documentelor de identitate și de rezidență în cazul în care cetățenii doresc să călătorească sau să facă dovada identității în altă țară UE, inclusiv prin documente europene standard facultative pe care cetățenii le-ar putea utiliza în toate țările UE; precum și
  • prin facilitarea recunoașterii transfrontaliere în UE a certificatelor de inspecție tehnică pentru autovehicule.

3. Protejarea celor mai vulnerabile persoane din UE

  • prin elaborarea unui document UE cu privire la handicap care să fie recunoscut reciproc în întreaga UE, garantând că cele 80 de milioane de persoane cu handicap pot beneficia, la rândul lor, de avantajele aferente documentelor naționale (de exemplu acces la transport, turism, cultură și activități recreative) atunci când își exercită dreptul la liberă circulație; precum și
  • prin propunerea unui set de acte normative care să consolideze în continuare drepturile procedurale ale cetățenilor, în special cele ale copiilor și ale cetățenilor vulnerabili, atunci când sunt suspectați sau învinuiți de comiterea unei infracțiuni.

4. Eliminarea obstacolelor care împiedică cumpărăturile în UE

  • prin îmbunătățirea normelor de soluționare a litigiilor transfrontaliere pentru sume mici atunci când produsele sunt achiziționate online sau în altă țară a UE; procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă îi poate ajuta pe consumatori să își recupereze banii rapid; precum și
  • lucrând la un instrument online care să asigure un grad mai ridicat de transparență la achiziționarea produselor digitale și care să permită cetățenilor să compare diferitele oferte la nivel transfrontalier.

5. Promovarea disponibilității informațiilor bine definite și accesibile cu privire la UE

  • prin punerea la dispoziția administrațiilor locale a unor instrumente de formare electronice și prin oferirea de informații ușor accesibile cetățenilor cu privire la autoritatea la care să apeleze pentru rezolvarea problemelor lor.

6. Consolidarea participării cetățenilor la procesul democratic

  • prin identificarea modalităților care să le permită cetățenilor UE să își păstreze dreptul de a vota la alegerile naționale în țara lor de origine. Practica din unele state membre de a-i priva pe cetățenii lor de dreptul la vot de îndată ce se mută în altă țară din UE este practic echivalentă cu sancționarea cetățenilor pentru faptul că și-au exercitat dreptul la liberă circulație.

ANEXĂ: Douăsprezece noi acțiuni-cheie pentru a îmbunătăți viața cetățenilor din UE

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/factsheets/pdf/12-actions_en.pdf

Sursa: Reprezentanta Comisiei Europene in Romania

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com