2015, desemnat Anul European pentru Dezvoltare | Video

globe-with-hands

Anul 2015 este desemnat „Anul european pentru dezvoltare”.

Motto-ul Anului european este „Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru”.

Acest an va fi o ocazie excelentă de a demonstra angajamentul puternic al UE în favoarea eradicării sărăciei la nivel mondial și de a informa cetățenii cum fiecare euro acordat ajută pentru schimbarea vieţii multora, în unele dintre cele mai sărace țări din lume.

2015 va fi un an crucial pentru dezvoltare; acesta este ultimul an pentru atingerea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) și anul în care vor fi luate deciziile majore asupra cum vor evolua lucrurile in continuare.

UE este cel mai mare donator de asistență oficială pentru dezvoltare (ODA) în lume. Agenda pentru Schimbare a fost adoptata acum patru ani, fiind un plan al Comisiei Europene de a reorienta ajutorul său pentru dezvoltare pentru a se asigura că acesta ajunge la aceste sectoare și țări care au nevoie de ea cel mai mult.

2015 este momentul ideal pentru donatori și părți interesate să se reunească să examineze la ceea ce sa realizat până în prezent, și cel mai important, ceea ce trebuie încă să fie făcut. În pofida crizei economice actuale, sprijinul pentru dezvoltare rămâne ridicat pe întreg teritoriul UE. Potrivit unui sondaj recent al Eurobarometrului circa 85% din cetățenii UE sustin, că Europa ar trebui să continue să ajute țările în curs de dezvoltare în pofida crizei economice.

Până la data de 1 septembrie 2014, fiecare dintre statele UE a transmis Comisiei planul naţional de acţiuni concrete.

Conform documentului adoptat de Parlamentul European în aprilie, obiectivele generale ale Anului european sunt:

(a) de a informa cetățenii Uniunii cu privire la cooperarea pentru dezvoltare a Uniunii și a statelor membre , reliefând rezultatele pe care Uniunea, acționând împreună cu statele membre, le-a obținut în calitate de actor pe scena mondială și că va continua să facă acest lucru în conformitate cu ultimele discuții privind cadrul general post-2015 ;
(b) de a stimula implicarea directă, gândirea critică și interesul activ al cetățenilor Uniunii și al părților interesate din Europa față de cooperarea pentru dezvoltare, inclusiv cu privire la formularea și punerea în aplicare a politicilor; și
(c) de a sensibiliza publicul cu privire la avantajele cooperării pentru dezvoltare a Uniunii nu numai pentru beneficiarii asistenței pentru dezvoltare a Uniunii , ci și pentru cetățenii Uniunii, și de a atinge o mai largă înțelegere a coerenței politicii pentru dezvoltare, precum și de a promova în rândul cetăţenilor din Europa și din țările în curs de dezvoltare un sentiment de responsabilitate, solidaritate și oportunități în comun într-o lume în schimbare și din ce în ce mai interdependentă.

Măsuri:

Măsurile luate pentru a se atinge obiectivele Anului european pot fi organizate la nivelul Uniunii, la nivel național, regional sau local, precum și în țări partenere şi includ următoarele:
(a) campanii de comunicare pentru a difuza mesajele-cheie destinate publicului larg și unui public mai specific, mai ales tinerilor și altor grupuri-țintă esențiale, inclusiv prin mijloacele de comunicare sociale;
(b) organizarea de conferințe, evenimente și inițiative cu toate părțile interesate relevante pentru a promova participarea activă și dezbaterile și pentru a sensibiliza populația la toate nivelurile;
(c) măsuri concrete în statele membre menite să promoveze obiectivele Anului european, în special prin educația pentru dezvoltare , schimbul de informații și schimbul de experiență și de bune practici între administrațiile naționale, regionale și locale și alte organizații; și
(d) efectuarea de studii și sondaje și diseminarea rezultatelor acestora.

Link-uri utile:

Programul de dezvoltare al Naţiunilor Unite – Obiective asumate de România

Sursa: Parlamentul European

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com