359 milioane de euro pentru cooperarea transfrontalieră | Primul apel de proiecte INTERREG va fi lansat în luna octombrie

InterregEUROPE_CComisia Europeană a adoptat mai multe programe de cooperare transfrontalieră Interreg, fondurile europene alocate acestora ajungând la peste 359 de milioane de euro. Activitățile pe care se axează aceste programe includ promovarea turismului și conservarea patrimoniului natural și cultural, creșterea gradului de ocupare a forței de muncă, îmbunătățirea mobilității prin investiții în infrastructură, protecția mediului și combaterea schimbărilor climatice sau creșterea competitivității economice a regiunilor vizate.

Programul transnațional Balcani-Mediterana este primul program de acest fel adresat întregii regiuni. Cu o alocare de peste 33 milioane de euro, din care mai mult de 28 de milioane sunt din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR), iar peste 5 milioane provin din Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA), programul implică trei state membre UE (Grecia, Bulgaria și Cipru) și două țări candidate (Albania și Fosta republică iugoslavă a Macedoniei). Principalele sale priorități sunt creșterea competitivității economice în regiune, prin sprijinirea antreprenoriatului și inovării, și protecția mediului.

Beneficiind de o alocare de 134 milioane de euro din FEDR, programul de cooperare dintre regiunile din nordul Germaniei și Poloniei se concentrează pe îmbunătățirea cooperării între administrațiile naționale în vederea reducerii barierelor lingvistice și socio-culturale, realizarea de cursuri de educație și formare profesională în comun, precum și îmbunătățirea conexiunilor rutiere pentru a promova turismul și conservarea patrimoniului natural și cultural din regiune.

Programul de cooperare Slovenia-Croația are la dispoziție peste 46 de milioane de euro din FEDR pentru inițiativele ce promovează adaptarea la schimbările climatice, prevenirea dezastrelor naturale și protejarea biodiversității.

Cu o alocare de 146 de milioane de euro din FEDR, programul de cooperare Slovacia-Ungaria are în vedere promovarea ocupării forței de muncă și a turismului durabil, precum și îmbunătățirea mobilității prin investiții în transportul în comun și în noi conexiuni rutiere în regiune.

PRIMUL APEL DE PROIECTE PENTRU INTERREG VA FI LANSAT ÎN OCTOMBRIE 2015

Programul de cooperare transfrontalieră Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020 a fost aprobat de Guvern. După aprobarea de către CE, în octombrie 2015 va fi lansat primul apel de proiecte. Bugetul total va fi de aproximativ 232 de milioane de euro, din această sumă 189 reprezintă alocarea financiară din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR).

În aria eligibilă a acestui program sunt cuprinse patru județe din România (Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș) și patru județe din Ungaria (Szabolcs-Szatmar-Bereg, Hajdu-Bihar, Bekes și Csongrad).
Programul va finanța proiecte gestionate şi administrate în comun de partenerii din aria eligibilă, din următoarele domenii (axe prioritare):
Axa prioritară 1: Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor;
Axa prioritară 2: Îmbunătățirea mobilității transfrontaliere durabile și eliminarea blocajelor;
Axa prioritară 3: Îmbunătățirea ocupării forței de muncă și promovarea mobilității forței de muncă transfrontaliere;
Axa prioritară 4: Îmbunătățirea serviciilor de îngrijire a sănătății;
Axa prioritară 5: Îmbunătățirea prevenirii riscurilor și a gestionării dezastrelor;
Axa prioritară 6: Promovarea cooperării transfrontaliere între instituții și cetățeni;
Axa prioritară 7: Asistență tehnică.
Pentru Axele 1-6, bugetul va fi asigurat în proporție de 85% din alocări FEDR, iar 15% va reprezenta co-finanțarea națională. Pentru axa prioritară 7, finanțarea din FEDR și co-finanțarea națională vor fi de câte 50%.

Context

Programul de cooperare transfrontalieră europeană (Interreg A) are ca scop identificarea provocărilor comune cu care se confruntă regiunile de frontieră și exploatarea potențialului de creștere încă neutilizat al acestor regiuni. Volumul de fonduri alocat în perioada 2014-2020 este de 6,6 miliarde de euro.

Programul de cooperare transnațională (Interreg B) are în vedere promovarea cooperării și dezvoltării regionale și sprijină proiecte din domeniul inovării, mediului, telecomunicațiilor, dezvoltării urbane etc. Fondurile alocate pentru perioada 2014-2020 se ridică la 2,1 miliarde de euro.

interreg-budget

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com