Acces pe piața unică pentru îngrășămintele organice și cele pe bază de deșeuri

Comisia a propus, în 17 martie a.c., un regulament care va îmbunătăți semnificativ accesul pe piața unică al îngrășămintelor organice și al celor pe bază de deșeuri, prin crearea unor condiții concurențiale similare celor pentru îngrășămintele neecologice tradiționale. Acest lucru va crea noi oportunități de piață pentru întreprinderile inovatoare, reducând în același timp deșeurile, consumul de energie și daunele aduse mediului.

Regulamentul stabilește norme comune privind transformarea biodeșeurilor în materii prime care pot fi utilizate în vederea fabricării de produse fertilizante. Acesta definește cerințele în materie de siguranță, calitate și etichetare pe care trebuie să le respecte toate produsele fertilizante pentru a putea fi comercializate liber în întreaga UE.

Noile norme se vor aplica tuturor tipurilor de îngrășăminte pentru a garanta cele mai înalte niveluri de protecție a solului.

Etape următoare

Proiectul de regulament va fi transmis Parlamentului European și Consiliului pentru adoptare. Odată adoptat, el va fi direct aplicabil, fără a mai fi necesară transpunerea în legislația națională, după o perioadă de tranziție care va permite întreprinderilor și autorităților publice să se pregătească pentru noile norme.

Care sunt elementele principale ale propunerii?
Propunerea conține mai multe elemente care vor contribui la crearea unor condiții de concurență echitabile pentru toate produsele fertilizante, în timp ce, asigurând, în același timp, o siguranță ridicată și standarde de protecție a mediului. Principalele prevederi ale propunerii:

  • norme privind libera circulație a tuturor fertilizantelor marcate CE , produse în întreaga UE: Normele actuale acoperă numai îngrășămintele anorganice și aditivi agricoli. Propunerea va permite tuturor produselor fertilizante, inclusiv cele derivate din deșeuri biologice și nutrienți reciclați, să beneficieze de marcajul CE care să asigure libera circulație pe piața unică.
  • actualizează cerințele actuale pentru îngrășămintele anorganice marcate CE;
  • menține armonizarea opțională – un producător care nu dorește ca produsul său să aibă marca CE, dar să aibă acces nelimitat la întreaga piață unică a UE, poate opta pentru respectarea normelor naționale,  în conformitate cu principiul subsidiarității.
  • introduce noi cerințe armonizate pentru toate produsele fertilizante marcate CE în ceea ce privește calitatea, siguranța și etichetarea;
  • permite – subproduse de origine animală derivate să se deplaseze liber pe piața unică ca fertilizante produse după punctul final al lanțului de producție s-ar fi stabilit în subprodusele de origine animală regulament;
  • include norme de recuperare a deșeurilor biologice transformate în compost și digestat. În cazul în care aceste produse sunt încorporate în îngrășăminte marcate CE, acestea nu mai sunt considerate deșeuri în sensul Directivei-cadru privind deșeurile, permițând astfel produselor derivate din deșeuri să circule liber în UE.

Mai mult despre această prevedere:

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com