Ajutoare europene de stat pentru regiunile defavorizate – harta pentru Romania pe perioada 2014-2020

dezvoltare_regionalaComisia Europeana a aprobat, in temeiul normelor UE in materie de ajutoare de stat, harta Romaniei privind acordarea ajutoarelor de stat pentru dezvoltarea regionala in perioada 2014-2020, in cadrul noilor orientari privind ajutoarele regionale adoptate de Comisie in luna iunie 2013. Noile orientari stabilesc conditiile in care statele membre pot acorda intreprinderilor ajutoare de stat in scopul dezvoltarii regionale. Obiectivul orientarilor este de a promova cresterea economica si de a spori coeziunea in cadrul pietei unice.

Harta ajutoarelor regionale a Romaniei defineste, in temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, regiunile care pot beneficia de ajutoare regionale pentru investitii acordate de autoritatile romane si stabileste nivelurile maxime ale ajutoarelor (asa-numitele „intensitati ale ajutorului”) care pot fi acordate intreprinderilor din regiunile eligibile. Harta va fi valabila in perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2020.

intregul teritoriu al Romaniei va fi eligibil pentru ajutoare regionale pentru investitii. Nivelurile maxime ale ajutoarelor care pot fi acordate proiectelor regionale de investitii realizate de intreprinderile mari din zonele asistate se situeaza intre 10% si 50% din costurile totale ale investitiei, in functie de regiune. Pentru investitiile realizate de IMM-uri, aceste procente pot fi majorate.

in temeiul orientarilor regionale, regiunile care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE sunt eligibile in mod prioritar pentru ajutoarele regionale pentru investitii, intrucat scopul principal al ajutoarelor regionale este acela de a promova dezvoltarea regiunilor defavorizate din Europa. in noua harta, la aceasta categorie se incadreaza regiuni reprezentand 89,4% din populatia Romaniei, iar acestea vor continua sa fie eligibile pentru ajutoare regionale pentru investitii la intensitati maxime variind intre 35% si 50% din costurile eligibile ale proiectelor de investitii in cauza.

Si alte regiuni aflate intr-o situatie defavorizata fata de media UE sau de media nationala pot deveni eligibile daca indeplinesc anumite criterii si daca respecta criteriul acoperirii demografice totale. Statele membre pot astfel gestiona propriile disparitati regionale. Avand in vedere ca aceste regiuni sunt mai putin defavorizate decat cele cu un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE, atat domeniul de aplicare geografic, cat si intensitatea ajutorului sunt limitate. in aceasta categorie, regiunea din jurul Bucurestiului, in care locuieste 10,6% din populatia Romaniei, va putea sa beneficieze de ajutoare regionale pentru investitii la intensitati maxime ale ajutorului variind intre 10% si 35%.

Avand in vedere ca PIB-ul pe cap de locuitor in regiunea din jurul Bucurestiului nu se mai situeaza sub 75% din media UE, intensitatile maxime ale ajutoarelor regionale pentru investitii sunt mai mici decat in perioada precedenta. in restul regiunilor asistate, intensitatea maxima a ajutorului va ramane neschimbata, cu exceptia unei singure regiuni (Vest) in care se va inregistra o usoara scadere (10 puncte procentuale), avand in vedere ca PIB-ul acesteia a crescut si ca regiunea este in prezent mai putin defavorizata fata de media UE.

Orientarile privind ajutoarele regionale stabilesc normele in temeiul carora statele membre pot acorda intreprinderilor ajutoare de stat pentru a sprijini investitiile in instalatii de productie noi in regiunile defavorizate ale Europei sau pentru a extinde ori moderniza instalatiile existente. Scopul final al ajutoarelor de stat regionale este de a sprijini dezvoltarea economica si ocuparea fortei de munca. Orientarile privind ajutoarele regionale cuprind norme pe baza carora statele membre pot elabora harti ale ajutoarelor regionale valabile pe intreaga perioada de valabilitate a orientarilor. Hartile identifica zonele geografice in care intreprinderile pot primi ajutoare de stat regionale si definesc procentul reprezentat de ajutoare din costurile investitiilor eligibile (intensitatea ajutorului). Costurile eligibile reprezinta partea din costurile totale ale investitiei care pot fi luate in considerare pentru calcularea ajutorului.

Articolul 107 alineatul (3) litera (a) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) permite statelor membre sa acorde ajutoare de stat pentru a promova dezvoltarea economica a regiunilor in care nivelul de trai este anormal de scazut sau in care exista un grad de ocupare a fortei de munca extrem de scazut. Potrivit orientarilor privind ajutoarele de stat regionale, aceste regiuni sunt zonele care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE si regiunile ultraperiferice. in plus, pentru a asigura o tranzitie fara probleme, regiunile al caror PIB se afla in trecut sub pragul de 75% din PIB-ul UE vor continua sa fie predefinite la nivelul UE ca fiind eligibile pentru ajutoare regionale. Articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE autorizeaza ajutoarele de stat destinate sa faciliteze dezvoltarea anumitor activitati sau a anumitor regiuni economice, in cazul in care acestea nu modifica in mod nefavorabil conditiile schimburilor comerciale intr-o masura care contravine interesului comun. Orientarile privind ajutoarele de stat regionale definesc aceste regiuni ca zone ale statelor membre care sunt defavorizate fata de media UE sau fata de media nationala. Acoperirea demografica este repartizata intre statele membre in functie de criterii socioeconomice care tin seama de disparitatile regionale, inclusiv de somaj, atat la nivelul UE, cat si la nivel national. Ulterior, este la latitudinea fiecarui stat membru sa decida, in harta sa regionala, care este cea mai buna modalitate de a utiliza aceasta marja de manevra pentru a defini mai multe regiuni eligibile in scopul gestionarii disparitatilor regionale interne.

Versiunea neconfidentiala a deciziei va fi disponibila cu numarul de caz SA.38364 in Registrul ajutoarelor de stat pe pagina de internet dedicata concurentei de indata ce vor fi solutionate eventualele probleme legate de confidentialitate. State Aid Weekly e-News contine lista celor mai recente decizii referitoare la ajutoarele de stat publicate pe internet si in Jurnalul Oficial.

sursa: Reprezentanta Comisiei Europene

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com