Centralele pe bază de cărbune rămân cei mai importanți poluatori industriali din Europa

Centralele electrice pe bază de cărbune din Europa sunt responsabile pentru cele mai mari cantități de poluanți cheie eliberați în atmosferă, potrivit unui raport informativ și actualizat al datelor privind poluarea industrială, publicat astăzi de Agenția Europeană de Mediu (AEM).

 

În cadrul raportului Agenției Europene de Mediu “Emisii de poluanți în mediul înconjurător din sectorul industrial din Europa” au fost analizate datele privind emisiile provenind de la cele mai mari instalații industriale, inclusiv centralele electrice, rafinăriile petrochimice și fabricile de prelucrare a metalelor, pe care statele membre trebuie să le raporteze conform normelor Uniunii Europene (UE). Analiza se bazează pe cele mai recente date disponibile pentru anul 2015, recent adăugate în Registrul european al emisiilor și transferurilor de poluanți (E-PRTR). Registrul conține date raportate anual, care acoperă 35 000 de unități industriale cu peste 65 de activități economice situate în întreaga Uniune Europeană, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elveția și Serbia.

Deși UE înregistrează progrese semnificative în ceea ce privește obiectivele politicii climatice și energetice pentru 2020 și 2030, raportul subliniază faptul că centralele electrice pe bază de cărbune rămân răspunzătoare pentru cele mai mari emisii de dioxid de carbon (CO2), dioxid de sulf (SO2) oxizi de azot (NOx) în mediu. În 2015, Bełchatów (Polonia) a emis cele mai mari cantități din acești trei poluanți, în timp ce Drax (Regatul Unit), Jänschwalde (Germania) și Kozienice (Polonia) au fost listate ca fiind cele mai importante instalații poluante pentru fiecare dintre acești trei poluanți. Dintre cele 65 de activități economice incluse în Registrul european al emisiilor și transferurilor de poluanți, centralele electrice pe bază de cărbune au fost responsabile pentru cele mai mari emisii de SO2 și NOx din Europa și au cuprins toate, cu excepția uneia dintre instalațiile care au eliberat cel mai mult CO2.

Cărbunele rămâne cel mai utilizat combustibil în instalațiile mari de ardere – centralele electrice, rafinăriile sau centralele chimice mari și fabricile de oțel – în ciuda faptului că în ultimii ani s-au utilizat cantități tot mai mici. Totuși, aceste instalații și-au îmbunătățit în mod semnificativ performanța de mediu în ultimii ani, eliberând mai puține emisii în aer pe unitatea de energie consumată. Utilizarea biomasei în instalațiile de ardere rămâne scăzută, însă a crescut de trei ori între 2004 și 2015.

Conform analizei, jumătate din instalațiile responsabile pentru cele mai mari emisii de poluare a aerului și a apei s-au situat în Regatul Unit (14 instalații), Germania (7), Franța (5) și Polonia (5).

Ultimele date raportate au constatat, de asemenea, că instalațiile de tratare a apelor reziduale au fost responsabile pentru cantitățile cele mai mari de azot total, fosfor și carbon organic eliberate în apă. Cele mai poluante dintre aceste instalații au fost amplasate în Regatul Unit, Franța și Spania.

 

Figura 1. Localizarea în Europa a instalațiilor industriale de poluare a aerului și a apei

 

Context

În cadrul Registrului european al emisiilor și transferurilor de poluanți se furnizează informații pentru fiecare instalație privind cantitățile de emisii poluante din aer, apă și pământ, precum și transferurile de deșeuri și de poluanți din apele reziduale în afara amplasamentului, dintr-o listă de 91 de poluanți cheie printre care metale, pesticide, gaze cu efect de seră și dioxine. Registrul asigură mai multă transparență și participare publică în luarea deciziilor de mediu.

 

Sursa: https://www.eea.europa.eu/highlights/coal-fired-power-plants-remain/

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com