Combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului: riscuri și aplicarea normelor

Comisia Europeană a adoptat la 24 iulie o comunicare și patru rapoarte care vor sprijini autoritățile de la nivel european și național să contracareze cu mai multă eficacitate riscurile în materie de spălare a banilor și de finanțare a terorismului.

Prin cea de A patra directivă privind combaterea spălării banilor și cea de A cincea directivă privind combaterea spălării banilor, Comisia Juncker a instituit norme solide la nivelul UE și a consolidat rolul de supraveghere al Autorității Bancare Europene. Rapoartele evidențiază necesitatea transpunerii pe deplin a directivelor menționate, subliniind totodată faptul că încă persistă o serie de deficiențe structurale în punerea în aplicare a normelor Uniunii în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului. Pachetul prezentat astăzi va servi drept bază pentru viitoarele opțiuni de politică privind consolidarea în continuare a cadrului UE de combatere a spălării banilor.

„Trebuie să blocăm toate căile care le permit infractorilor și teroriștilor să abuzeze de sistemul nostru financiar și să amenințe securitatea europenilor. La nivel operațional se pot aduce rapid unele îmbunătățiri foarte concrete. Comisia va continua să sprijine statele membre în această privință, reflectând totodată asupra modalităților de abordare a provocărilor structurale nesoluționate.”

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans

Comunicarea intitulată Către o mai bună punere în aplicare a cadrului UE de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului prezintă o sinteză a celor patru rapoarte publicate:

  1. Raportul privind evaluarea la nivel supranațional a riscurilor oferă informații actualizate referitoare la riscurile sectoriale asociate spălării banilor și finanțării terorismului,
  2. Raportul privind evaluarea recentelor cazuri de notorietate legate de spălarea banilor în sectorul financiar,
  3. Raportul privind unitățile de informații financiare,
  4. Raportul privind interconectarea registrelor centralizate de conturi bancare analizează deficiențele mecanismelor actuale de supraveghere și cooperare în materie de combatere a spălării banilor și identifică modalități de remediere a acestor deficiențe.

Deficiențele identificate scot în evidență faptul că există probleme structurale nesoluționate în ceea ce privește punerea în aplicare a normelor UE, care au fost abordate doar parțial. Fragmentarea în materie de reglementare și de supraveghere, la care se adaugă diversitatea sarcinilor, a competențelor și a instrumentelor de care dispun autoritățile publice, generează carențe în punerea în aplicare a normelor UE.

Cooperarea consolidată între unitățile de informații financiare (FIU) joacă un rol-cheie în identificarea riscurilor de spălare a banilor în fiecare țară. Datorită platformei FIU din UE, care este un grup de experți al Comisiei, cooperarea s-a îmbunătățit în mod semnificativ în ultimii ani, însă Comisia a identificat următoarele aspecte nesoluționate: acces limitat la informațiile relevante, schimb de informații insuficient și lent, unele FIU nu dispun de instrumentele informatice adecvate, sfera de acțiune limitată a platformei FIU.net. 

Mai mult: Prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului în UE: cum funcționează?

Sursa: Comunicat de presă al CE

 

 

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com