Comisia Europeană acționează pentru protejarea independenței Curții Supreme de Justiție din Polonia

Photo by Ryoji Iwata on Unsplash

La data de 2 iulie, Comisia Europeană a lansat o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor trimițând Poloniei o scrisoare de punere în întârziere referitoare la legea adoptată de această țară cu privire la Curtea Supremă de Justiție. Guvernul polonez are la dispoziție o lună pentru a răspunde la scrisoarea Comisiei. În același timp, Comisia este gata să continue dialogul privind statul de drept cu Polonia, acesta fiind în continuare canalul preferat prin care Comisia încearcă să răspundă amenințării sistemice la adresa statului de drept din Polonia. 

Începând cu data de 3 iulie, din cauza dispozițiilor noii legi poloneze privind Curtea Supremă, care prevăd reducerea vârstei de pensionare a judecătorilor Curții Supreme de la 70 la 65 de ani, 27 dintre cei 72 de judecători ai Curții Supreme (adică mai mult de o treime din totalul acestora) riscă să fie forțați să iasă la pensie. Această măsură se aplică și prim-președintelui Curții Supreme, al cărui mandat de 6 ani ar urma să se încheie înainte de termen. Potrivit legii, judecătorii actuali își pot manifesta dorința de a li se prelungi mandatul de către președintele Republicii, prelungirea respectivă putând acoperi o perioadă de trei ani, reînnoibilă o singură dată. Nu au fost definite criteriile de care trebuie să țină seama președintele când ia această decizie și nu se prevede nicio posibilitate de a contesta în fața unei instanțe decizia respectivă.

Comisia este de părere că aceste măsuri aduc atingere principiului independenței judiciare, inclusiv principiului inamovibilității judecătorilor; în lumina acestor considerente, se consideră că Polonia nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în temeiul articolului 19 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, coroborat cu articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com