Comisia Europeană propune directivele de negociere cu Regatul Unit. Principiile de bază

Colegiul comisarilor a prezentat Consiliului pe data de 3 mai  o recomandare referitoare la demararea negocierilor cu Regatul Unit în temeiul articolului 50. Documentul include un proiect de directive de negociere. Se încredințează astfel Consiliului un mandat legal, după ce, sâmbăta trecută, Consiliul European a adoptat orientările politice.

Directivele de negociere privesc patru domenii principale. Prioritatea absolută a negocierilor o constituie protejarea statutului și a drepturilor cetățenilor – ale cetățenilor UE-27 din Regatul Unit și ale cetățenilor britanici din țările UE-27–, precum și ale familiilor acestora. În recomandarea Comisiei se precizează, de asemenea, în mod clar că, pentru a putea demara cea de a doua etapă a negocierilor, este imperativ ca în prealabil să se ajungă la un acord cu privire la principiile care vor sta la baza înțelegerii financiare.

Principii de bază

  • păstrarea unui parteneriat strâns cu Regatul Unit, viitoarele acorduri respectând echilibrul între drepturi și obligații și asigurând condiții de concurență echitabile. 
  • Păstrarea integrității pieței unice exclude participarea bazată pe o abordare sectorială. Un stat care nu este membru al Uniunii, care nu se supune acelorași obligații ca un membru, nu poate avea aceleași drepturi și nu se poate bucura de aceleași beneficii ca un membru. (cele 4 libertăți ale pieței unice sunt indivizibile)
  • Uniunea își va păstra autonomia în ceea ce privește procesul său decizional, precum și rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene.
  • Negocierile în temeiul articolului 50 din TUE se vor desfășura într-un mod transparent și sub forma unui pachet unic și nu vor avea loc negocieri separate între state membre individuale și Regatul Unit.

Negocierile nu ar trebui să aducă în niciun fel atingere Acordului din Vinerea Mare. Ar trebui să se identifice soluții pentru a evita reinstituirea unor controale stricte la frontiera dintre Irlanda și Irlanda de Nord. Nu în ultimul rând, trebuie identificate modalități practice pentru soluționarea litigiilor și guvernanța acordului de retragere.

Michel Barnier, negociatorul desemnat de Uniune să conducă negocierile cu Regatul Unit în temeiul articolului 50, a declarat: „Prin recomandarea pe care am prezentat-o astăzi Consiliului, am marcat încă un jalon în direcția urmărită, aceea de a asigura o retragere ordonată a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Acest lucru este în interesul tuturor părților. Vom lansa negocierile, într-o manieră constructivă, de îndată de Regatul Unit va fi pregătit.”

Etapele următoare

Recomandarea de astăzi va fi transmisă Consiliului, urmând să fie adoptată de Consiliul Afaceri Generale la 22 mai.

Context

La 29 martie 2017, Regatul Unit a notificat Consiliului European intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană. Consiliul European a adoptat orientările politice la 29 aprilie 2017. În orice moment al lor, negocierile vor fi purtate în lumina orientărilor Consiliului European, în conformitate cu directivele de negociere ale Consiliului și ținând seama în mod corespunzător de Rezoluția Parlamentului European din 5 aprilie 2017.

Pentru informații suplimentare

Întrebări și răspunsuri privind recomandarea de astăzi

Textul recomandării

Orientările Consiliului European

Întrebări și răspunsuri referitoare la articolul 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană

Pagina de internet a Grupului de lucru pentru pregătirea și conducerea negocierilor cu Regatul Unit în temeiul articolului 50 din TUE

 

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com