Comisia lansează dezbateri privind o tranziție treptată spre un proces decizional mai eficient și mai democratic în domeniul politicii fiscale a UE

Comisia a lansat la data de 15 ianuarie a.c. dezbaterea privind reformarea procesului decizional în anumite domenii ale politicii fiscale a UE, care în prezent necesită unanimitate în rândul statelor membre. Adesea, unanimitatea nu poate fi atinsă cu privire la inițiativele fiscale cruciale și poate duce la întârzieri costisitoare și la politici sub nivelul optim.

Comisia solicită liderilor UE, Parlamentului European și altor părți interesate să evalueze posibilitatea unei evoluții treptate, în patru etape, către luarea de decizii pe baza votului cu majoritate calificată (VMC), astfel cum se prevede mai jos (pentru detalii complete, a se vedea fișa informativă):

Comisia solicită liderilor UE, Parlamentului European și altor părți interesate să evalueze posibilitatea unei evoluții treptate, în patru etape, către luarea de decizii pe baza votului cu majoritate calificată (VMC), astfel cum se prevede mai jos (pentru detalii complete, a se vedea fișa informativă):

  • În etapa 1, statele membre ar conveni asupra trecerii la luarea de decizii cu majoritate calificată în cazul măsurilor de îmbunătățire a cooperării și a asistenței reciproce între statele membre în combaterea fraudei fiscale, a evaziunii fiscale, precum și în cazul inițiativelor administrative pentru întreprinderile din UE, precum obligațiile de raportare armonizate. Aceste măsuri sunt, de obicei, salutate de toate statele membre, dar sunt susceptibile să rămână blocate din motive care nu au legătură cu chestiunile în cauză.
  • În aceeași ordine de idei, etapa 2 ar introduce VMC ca instrument util pentru avansarea măsurilor în care fiscalitatea sprijină alte obiective de politică, de exemplu, combaterea schimbărilor climatice, protecția mediului sau ameliorarea sănătății publice.

Comunicarea CE propune ca statele membre să decidă rapid să conveargă spre o decizie privind punerea în aplicare a etapelor 1 și 2.

  • Utilizarea votului cu majoritate calificată în cadrul etapei 3 ar contribui la modernizarea normelor UE deja armonizate, precum normele privind TVA-ul și accizele. Accelerarea procesului decizional în aceste domenii ar permite statelor membre să țină pasul cu cele mai recente evoluții tehnologice și cu ultimele evoluții ale pieței, spre avantajul atât al statelor membre, cât și al întreprinderilor din UE. 
  • Etapa 4 ar permite trecerea la votul cu majoritate calificată pentru proiecte fiscale majore, cum ar fi baza fiscală consolidată comună a societăților (CCCTB) și un nou sistem de impozitare a economiei digitale, care sunt necesare urgent pentru a asigura o impozitare echitabilă și competitivă în UE. În special, CCCTB progresează încă foarte lent din pricina regulii unanimității.

Conform acestei propuneri, statele membre ar urma să pună în aplicare etapele 3 și 4 până la sfârșitul anului 2025.

Acțiunile în domeniile menționate ar fi posibile în temeiul așa-numitei „clauze pasarelă” [articolul 48 alineatul (7) din TUE] prevăzute în tratatele UE, care permite trecerea la votul cu majoritate calificată și la procedura legislativă ordinară în anumite circumstanțe. Nu este necesară nicio modificare a tratatelor UE.

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com