Comisia propune limitarea expunerii la cinci substanțe cancerigene

Comisia Europeană face un nou pas important pentru protejarea lucrătorilor din Uniunea Europeană împotriva cancerului și a altor probleme de sănătate legate de locul de muncă.

La 5 aprilie a.c., Comisia a propus limitarea expunerii la cinci substanțe cancerigene, în plus față de cele 21 de substanțe deja reglementate sau propuse pentru limitarea expunerii de la începutul actualului mandat. Estimările arată că propunerea de astăzi ar îmbunătăți condițiile de muncă pentru mai mult de 1 000 000 de lucrători și ar preveni peste 22 000 de cazuri de boli profesionale în UE.

Comisia propune introducerea în Directiva privind agenții cancerigeni și mutageni a unor noi valori-limită de expunere pentru cinci substanțe chimice. 

  • cadmiul și compușii săi anorganici;
  • beriliul și compușii săi anorganici;
  • acidul arsenic și sărurile acestuia, precum și compușii anorganici de arsen;
  • formaldehida;
  • 4,4′-metilen-bis(2-cloranilina) (MOCA).

Context

Potrivit datelor disponibile, cancerul este prima cauză de mortalitate profesională. 52 % din decesele profesionale anuale sunt provocate de cancer. Prin comparație, 24 % din decesele anuale sunt provocate de bolile circulatorii și 2 % de vătămări. Expunerea la anumiți agenți chimici de la locul de muncă poate cauza cancer. În timp ce cancerul este o boală complexă, iar unii factori cauzali sunt greu de identificat, este clar că apariția cazurilor de cancer cauzate de expunerea la substanțe chimice la locul de muncă poate fi prevenită prin reducerea sau eliminarea acestor expuneri.

Pentru a se asigura că lucrătorii sunt protejați împotriva unor astfel de riscuri, UE a adoptat, în 2004, Directiva 2004/37/CE privind agenții cancerigeni și mutageni (DCM). Această directivă stabilește măsurile care trebuie luate pentru a elimina sau pentru a limita expunerea la agenți chimici cancerigeni și mutageni, contribuindu-se astfel la prevenirea cancerului profesional și a bolilor asociate.

Două modificări legislative ale DCM propuse de Comisie în mai 2016 și ianuarie 2017 au identificat valori-limită pentru 21 de agenți cancerigeni. Colegiuitorii au adoptat la sfârșitul anului 2017 prima modificare, sub forma Directivei (UE) 2017/2398. A doua propunere de modificare legislativă este în prezent discutată de către legiuitori. Aproximativ 21 de milioane de lucrători din UE sunt expuși la cel puțin unul dintre agenții chimici incluși în cele trei propuneri legislative de modificare.

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com