Comisia revendica fonduri utilizate in mod incorect, in valoare de 414 milioane EUR, in cadrul PAC (politici agricole comune)

fonduri_europeneÎn cadrul așa-numitei proceduri de verificare și închidere a conturilor, Comisia Europeană revendică o sumă totală de 414 milioane EUR, reprezentând fonduri din cadrul politicii agricole a UE, cheltuite în mod incorect de statele membre. Statele membre sunt responsabile cu efectuarea plăților și cu verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul politicii agricole comune (PAC), iar Comisia are obligația de a se asigura că statele membre au utilizat fondurile în mod corect. Banii revin la bugetul UE deoarece nu au fost respectate reglementările UE sau pentru că procedurile de control al cheltuielilor agricole au fost necorespunzătoare. Cifra menționată este cea oficială, dar, deoarece unele dintre aceste sume au fost deja recuperate de la statele membre, impactul financiar net al deciziei va fi, de fapt, de aproximativ 393 de milioane EUR.

Principalele corecții financiare

În conformitate cu această ultimă decizie, vor fi recuperate fonduri de la 22 de state membre: Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Italia, Cipru, Lituania, Ungaria, Malta, Olanda, Polonia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Marea Britanie. Cele mai semnificative corecții individuale sunt:

 • 111,7 milioane EUR (impact financiar net: 99,4 milioane EUR –  impactul financiar este mai scăzut datorită sumelor deja recuperate de la statul membru sau rambursate de către acesta) imputate Angliei – Marea Britanie pentru deficiențe în ceea ce privește sistemele de identificare a parcelelor agricole și de informații geografice (LPIS‑GIS), prelucrarea cererilor, controalele administrative încrucișate și controalele la fața locului referitoare la ajutoarele pe suprafață;
 • 48,3 milioane EUR (impact financiar net1: 48,1 milioane EUR) imputate Italieipentru încălcarea obligațiilor legate de ecocondiționalitate: control insuficient în privința mai multor cerințe legale în materie de gestionare, trei GAEC (bune condiții agricole și de mediu) nedefinite și aplicarea incorectă a unor sancțiuni;
 • 40,6 milioane EUR imputate Spaniei pentru deficiențe în ceea ce privește gestionarea și controlul restituirilor la export: controale ex ante deficiente în sectorul cărnii de vită, deficiențe în desfășurarea controalelor fizice, controale inadecvate privind producția și stocurile de zahăr, notificarea prealabilă a exportatorilor cu privire la controalele fizice;
 • 34,4 milioane EUR imputate Poloniei pentru deficiențe în gestionarea regimului de pensionare anticipată în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
 • 29 de milioane EUR imputate Franței pentru deficiențe în ceea ce privește controalele la fața locului privind handicapurile naturale și măsurile de agromediu din cadrul FEADR;
 • 17,9 milioane EUR imputate Italiei pentru un sistem de control care prezintă deficiențe grave și pentru fraudă în sectorul prelucrării citricelor;
 • 17,7 milioane EUR (impact financiar net: 15,7 milioane EUR – impactul financiar este mai scăzut datorită sumelor deja recuperate de la statul membru sau rambursate de către acesta) imputate Irlandei de Nord – Marea Britanie pentru deficiențe în ceea ce privește LPIS-GIS, controalele la fața locului, plățile și sancțiunile referitoare la ajutoarele pe suprafață;
 • 16 milioane EUR imputate Spaniei pentru deficiențe în alocarea de drepturi pentru beneficiarii ajutoarelor pe suprafață;
 • 12,5 milioane EUR imputate României pentru deficiențe ale controalelor privind eligibilitatea și cheltuielile beneficiarilor, precum și pentru deficiențe în aplicarea de sancțiuni în cadrul măsurii „modernizarea exploatațiilor agricole” din cadrul FEADR.

Context

Statele membre sunt responsabile cu gestionarea majorității plăților din cadrul PAC, mai ales prin intermediul agențiilor lor de plăți. De asemenea, statele membre sunt responsabile cu controalele, de exemplu cu verificarea cererilor de plăți directe ale fermierilor. Comisia desfășoară peste 100 de audituri în fiecare an, verificând dacă controalele efectuate și măsurile aplicate de statele membre în cazul deficiențelor sunt suficiente, și are dreptul să recupereze arieratele dacă auditurile constată că modul de gestionare și controalele statului membru nu reușesc să garanteze că fondurile UE au fost cheltuite în mod adecvat.

Pentru detalii privind modul în care funcționează sistemul de verificare și închidere a conturilor anuale, a se vedea MEMO/12/109 și fișa informativă intitulată „Pentru o gestionare înțeleaptă a bugetului agricol”, disponibilă pe internet la adresa:http://ec.europa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf.

În tabelele atașate (anexele I și II) sunt incluse detalii privind corecțiile individuale, per stat membru și per sector.

Dupa verificarea conformității conturilor FEGA și FEADR corecțiile aplicate pentru Romania (în milioane EUR) sunt:

 • In sectorul de Dezvoltare rurală, corecția propusă pentru deficiențe ale controalelor privind eligibilitatea și cheltuielile beneficiarilor, precum și pentru deficiențe în aplicarea de sancțiuni în cadrul măsurii privind modernizarea exploatațiilor agricole este de 12,501 milioane EUR net
 • Tot pentru sectorul Dezvoltare rurală, corecția propusă pentru controale incomplete privind parcelele și registrele este de 5,199 milioane Eur, valoarea impactului net al corectiei  fiind de 2,960 milioane EUR (Impactul financiar net al corecției ia în considerare corecțiile anterioare suprapuse și sumele deja recuperate de Comisia Europeană).
 • Corecția propusă pentru întârzierea plăților este de 83.000 mii EUR, impactul net fiind 0.

Corectiile totale pe sectoare, in urma verificarii și închiderii conturilor FEGA și FEADR, sunt:

Sectorul Valoarea corecției Valoarea impactului financiar al corecției[4]
Restituiri la export 40,596 40,596
Fructe și legume 18,575 18,573
Stocuri de intervenție și alte măsuri de piață 0,428 0,428
Prime pentru șeptel 8,259 8,249
Ajutor pe suprafață 145,583 131,380
Ecocondiționalitate 78,750 78,470
Dezvoltare rurală 105,307 103,023
Întârzierea plăților 1,814 0,000
Alte corecții 15,015 12,331
TOTAL 414,327 393,050

sursa: Reprezentanta Comisiei Europene in Romania

Leave a Reply

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com