Companiile multinaționale, mai responsabile prin măsuri de transparență fiscală

© shutterstock.com
© shutterstock.com

Comisia Europeană a propus marți, 12 aprilie, introducerea unor cerințe de raportare publică pentru cele mai mari companii care își desfășoară activitatea în UE, în vederea transparentizării impozitării acestora.

Propunerea reprezintă un sistem simplu și proporțional de a spori răspunderea marilor societăți multinaționale în ceea ce privește fiscalitatea, fără a le afecta competitivitatea. Sistemul se va aplica în cazul a mii de companii mari care activează în UE, fără a afecta însă întreprinderile mici și mijlocii.

Propunerea Comisiei Europene prevede cerințe mai stricte în materie de transparență pentru activitățile desfășurate de societățile comerciale în țări care nu respectă standardele în materie de bună guvernanță în domeniul impozitării. Comisia are în vedere instituirea, cât mai rapid posibil, a unei prime liste comune la nivelul UE a acestor jurisdicții fiscale.

Propunerea va modifica Directiva contabilă (Directiva 2013/34/UE), pentru a se asigura că grupurile mari publică anual un raport prezentând profitul și impozitele acumulate și plătite în fiecare stat membru. Aceste informații vor rămâne disponibile pentru o perioadă de cinci ani.

Propunerea de directivă a fost transmisă Parlamentului European și Consiliului UE, pentru adoptare prin procedura de codecizie. Odată adoptată, în termen de un an de la intrarea în vigoare, noua directivă va trebui transpusă în legislația națională de către fiecare stat membru. 

Pagini Utile

Comunicat de presă integral
Fișă informativă privind normele de transparență fiscală publică pentru societățile multinaționale
Comunicarea privind normele de transparență fiscală publică pentru societățile multinaționale
Evaluarea impactului normelor de transparență fiscală publică pentru societățile multinaționale

Sursa: Reprezentanta Comisiei Europene in Romania

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com