Competențele digitale și cunoașterea cu privire la UE, stimulate de noile măsuri din educație

Comisia Europeană a adoptat la 17 ianuarie 2018 noi inițiative privind îmbunătățirea competențelor-cheie și a competențelor digitale ale cetățenilor europeni, cu accent pe cunoașterea modului de funcționare a Uniunii.

Cele trei inițiative propuse de Comisie sunt următoarele:

1. O Propunere de recomandare a Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții: Se acordă o atenție prioritară dezvoltării spiritului antreprenorial și a unei mentalități orientate spre inovare, dezvoltării competențelor în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STIM)

2. Un Plan de acțiune în domeniul educației digitale care evidențiază modul în care UE poate ajuta cetățenii, instituțiile de învățământ și sistemele de educație să se adapteze mai bine la viața și munca într-o eră a schimbărilor digitale rapide prin:

  • o mai bună utilizare a tehnologiilor digitale în procesul de predare și învățare;
  • dezvoltarea competențelor digitale și a competențelor necesare pentru a trăi și pentru a munci într-o eră a transformărilor digitale; precum și
  • îmbunătățirea educației cu ajutorul unei analize mai bune a datelor și al unei viziuni prospective.

3. O Recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educației favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării. Pe lângă combaterea populismului, a xenofobiei, naționalismului și a știrilor false, măsurile vor contribui la creșterea coeziunii sociale, cunoașterea instituțiilor europene și cooperarea internațională. Comisia va lua măsuri care să intensifice schimburile virtuale între școli, cu precădere prin intermediul rețelei de succes e-Twinning, și care să sporească mobilitatea școlară prin programul Erasmus+.

Găzduit de comisarul Navracsics, următorul  Summit european privind educația va avea loc în 25 ianuarie la Bruxelles și va avea tema „Întemeierea Spațiului european al educației: pentru o educație inovatoare, favorabilă incluziunii și bazată pe valori”.

 

Sursa: Comunicat de presă al CE

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com