Consultare: Cum rezolvam problema deseurilor din plastic?

deseuri_plastic

Plasticul a devenit un material inevitabil în lumea noastră modernă. Materialele plastice sunt versatile și durabile, dar durabilitatea poate face ca eliminarea lor să fie problematică. O carte verde publicată astăzi de Comisia Europeană vizează lansarea unei dezbateri structurate despre modul în care am putea conferi sustenabilitate produselor din plastic pe întreaga durată a ciclului lor de viață și despre modul în care am putea reduce impactul deșeurilor de plastic asupra mediului.
 
 Janez Potočnik, comisarul pentru mediu, a declarat: „Gestionarea deșeurilor de plastic este o provocare majoră din punctul de vedere al protecției mediului, dar este, de asemenea, o oportunitate uriașă în ceea ce privește eficiența energetică. Într-o economie circulară, în care ratele de reciclare ridicate oferă soluții pentru problema deficitului de materii prime, cred că plasticul are viitor. Invit toate părțile interesate să participe la acest proces de reflecție despre modul în care plasticul ar putea deveni nu o problemă, ci o parte a soluției.”

Odată ajunse în mediu, în special în mediul marin, deșeurile de plastic pot persista timp de sute de ani. Până la 10 milioane de tone de deșeuri, în cea mai mare parte de plastic, ajung anual în mările și oceanele lumii, transformându-le în cea mai mare groapă de deșeuri de plastic a planetei.

În societatea noastră în care domnește principiul „folosește și aruncă”, plasticul este adesea perceput ca un material ieftin și ușor de aruncat, iar ratele de reciclare sunt reduse. Jumătate din deșeurile de plastic generate în Europa ajung la groapa de gunoi, fapt care ar trebui evitat, deoarece plasticul poate conține elemente periculoase, iar aruncarea la gunoi poate genera emisii indezirabile și reziduuri concentrate și poluante.
 
Cartea verde subliniază rolul esențial pe care îl joacă plasticul în multe procese și aplicații industriale, precum și beneficiile în materie de potențial economic ale unor rate de reciclare mai ridicate. Pe măsură ce populația lumii crește, iar resursele naturale se împuținează, reciclarea materialelor plastice va fi o alternativă la exploatarea resurselor încă neutilizate. Pentru a grăbi această schimbare, sunt necesare condiții-cadru mai bune pentru sprijinirea proiectării ecologice și a inovării de mediu, prevenirea generării de deșeuri și reciclarea trebuind să fie luate în calcul în procesul de proiectare a produselor din plastic.

Deșeurile de plastic constituie provocări deosebite care nu sunt abordate în mod specific prin legislația actuală a UE referitoare la deșeuri. Statele membre ar trebui să favorizeze prevenția și reciclarea, in detrimentul altor metode de eliminare, urmând exemplul fluxurilor de deșeuri menționate deja în Directiva-cadru privind deșeurile, dar este clar că sunt necesare măsuri suplimentare. Cartea verde vizează obținerea de date și opinii, în scopul evaluării impacturilor deșeurilor de plastic și al elaborării unei strategii europene pentru atenuarea acestor impacturi. Părțile interesate sunt invitate să contribuie cu opinii, precizând dacă și cum consideră că ar trebui adaptată legislația actuală în scopul gestionării deșeurilor de plastic și al promovării reutilizării, reciclării și recuperării deșeurilor de plastic, ca alternative mai bune la aruncarea la groapa de gunoi. De asemenea, sunt așteptate opinii privind eficacitatea unor eventuale obiective de reciclare și a unor măsuri economice precum interdicțiile privind depozitele de deșeuri, taxele de depozitare la groapa de gunoi și sistemele de plată în funcție de deșeurile generate („pay as you throw”). De asemenea, cartea verde întreabă părțile interesate cum poate fi îmbunătățită proiectarea modulară și chimică a plasticului astfel încât acesta să fie mai ușor de reciclat, cum pot fi reduse deșeurile marine și dacă este necesară promovarea materialelor plastice biodegradabile.
 
Etapele următoare

Consultarea, care cuprinde 26 de întrebări, va fi deschisă până la începutul lunii iunie a acestui an. Rezultatul va fi luat în considerare la pregătirea unor acțiuni de politică suplimentare în 2014, ca parte a unei revizuiri mai ample a politicilor referitoare la deșeuri, în cadrul căreia vor fi analizate mai ales obiectivele existente în domeniul recuperării deșeurilor și în cel al depozitelor de deșeuri, precum și ca evaluare ex post a aplicării a cinci directive referitoare la diverse fluxuri de deșeuri.

Pentru mai multe informații:

http://ec.europa.eu/environment/consultations/plastic_waste_en.htm

Sursa: Reprezentanta Comisiei Europene

 

Leave a Reply

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com