Participă la consultările publice ale UE: Gestionarea gazelor cu efect de seră

gaze-efect-seraDouă dintre consultările publice ale Uniunii Europene au termen astăzi, 18 iunie 2015:

  1. Consultare publică privind gestionarea emisiilor de gaz cu efect de seră din agricultură în cadrul legislativ pentru climă și energie 2030
  2. Consultare referitoare la noi norme privind efortul statelor membre de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

1. Consultare publică privind gestionarea emisiilor de gaz cu efect de seră din agricultură în cadrul legislativ pentru climă și energie 2030

Grup-țintă: Părțile interesate și experții din domeniul agricol și silvic

Scopul principal al acestei consultări este de a aduna opinii și contribuții privind integrarea gestionării terenurilor agricole, silvice și a celor destinate altor activități în cadrul legislativ pentru climă și energie 2030. Se dorește evaluarea politicilor actuale, precum și a opțiunilor de politică urmând a fi analizate după aprobarea de către Consiliul European a cadrului sus-menționat.

Consultarea a fost lansată în paralel cu o alta referitoare la formularea unei propuneri legislative privind eforturile statelor membre de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea îndeplinirii angajamentului luat în acest sens de Uniunea Europeană pentru anul 2030.

Pentru un proces consultativ transparent, organizațiile (ONG-uri, asociații comerciale și companiile) sunt invitate să furnizeze informații relevante despre activitatea lor, prin înscrierea în Registrul de Transparență, precum și să se conformeze codului de conduită aferent.

În cazul în care o organizație decide să nu furnizeze aceste informații, contribuția acesteia va fi înregistrată drept contribuție individuală. În cazul în care o organizație nu este înregistrată, ea se poate înregistra aici.

Contribuțiile primite vor fi publicate pe internet. Este importantă citirea declarației specifice de confidențialitate atașată consultării pentru informații despre modul în care datele personale și contribuțiile vor fi tratate.

Organizațiile și celelalte părți interesate își pot exprima opiniile referitoare la acest subiect folosind chestionarul on-line.

2Consultare referitoare la noi norme privind efortul statelor membre de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră

Grup-țintă: Cetățenii și organizațiile. Sunt așteptate contribuții, în particular, din partea guvernelor statelor membre, a autorităților regionale, părților interesate din domeniu, ONG-urilor și institutelor de cercetare.

Scopul principal al acestei consultări este de a aduna opinii și contribuții asupra elaborării de noi norme privind efortul statelor membre de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în vederea îndepliniruu angajamentului luat de UE în domeniu până în 2030. Se dorește astfel continuarea, în perioada 2021 -2030, realizării prevederilor Deciziei 406/2009/EC, precum și adaptarea lor la noul cadru legislativ propus.

Pentru un proces consultativ transparent, organizațiile (ONG-uri, asociații comerciale și companiile) sunt invitate să furnizeze informații relevante despre activitatea lor, prin înscrierea în Registrul de Transparență, precum și să se conformeze codului de conduită aferent.

În cazul în care o organizație decide să nu furnizeze aceste informații, contribuția acesteia va fi înregistrată drept contribuție individuală.

În cazul în care o organizație nu este înregistrată, ea se poate înregistra aici.

Contribuțiile primite vor fi publicate pe internet. Este importantă citirea declarației specifice de confidențialitate atașată consultării pentru informații despre modul în care datele personale și contribuțiile vor fi tratate.

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com