Controale sporite ale autovehiculelor care sunt deja pe piața UE

Parlamentul European, Consiliul și Comisia au ajuns la un acord politic pentru a spori în mod semnificativ nivelul de calitate și independența procedurilor de omologare de tip și de încercare a autovehiculelor, pentru a intensifica controalele autovehiculelor care sunt deja pe piața UE și pentru a consolida sistemul global printr-o supraveghere mai strictă la nivel european.

Principalele elemente ale noilor norme sunt: 

  1. Sporirea nivelului de calitate și a independenței procedurilor de omologare de tip și de încercare a autovehiculelor înainte de introducerea lor pe piață
  2. Sporirea numărului de controale ale autovehiculelor care sunt deja pe piața UE
  3. Supraveghere europeană

Noul regulament menține interdicția actuală privind dispozitivele de manipulare pe care autoritățile naționale au obligația permanentă de a o supraveghea și de a-i asigura aplicarea, dar face un pas înainte. În viitor, producătorii de autovehicule vor avea obligația să ofere acces la protocoalele de software ale autovehiculului. Această măsură este strâns legată de pachetul privind emisiile în condiții reale de trafic, ceea ce va face foarte dificilă eludarea cerințelor privind emisiile, și include o obligație pentru producători de a-și face publică strategia privind reducerea emisiilor, așa cum se întâmplă în SUA. 

Regulamentul privind omologarea de tip completează un număr de alte inițiative importante ale Comisiei pentru o mobilitate curată, inclusiv noile încercări îmbunătățite privind emisiile autovehiculelor care au devenit obligatorii la 1 septembrie 2017 și propunerile de noi obiective pentru emisiile de CO2 cu scopul de a contribui la accelerarea trecerii la vehicule cu emisii scăzute și cu emisii zero.

Comisia a început activitatea de revizuire a cadrului omologării de tip a UE pentru autovehicule înainte de dezvăluirile privind grupul Volkswagen din septembrie 2015. Ea a concluzionat ulterior că este nevoie de o reformă mai amplă pentru a evita apariția unor noi cazuri de neconformitate și a făcut o propunere în acest sens la 27 ianuarie 2016

În paralel, Comisia continuă să monitorizeze dacă normele actuale sunt aplicate în mod corect de către statele membre și urmărește îndeaproape eforturile autorităților naționale în ceea ce privește vehiculele poluante aflate deja în circulație. 

Informații suplimentare

Întrebări frecvente: Acțiunea UE în vederea reducerii poluării aerului de către automobile: Întrebări și răspunsuri (31 august 2017)

Comunicat de presă: Uniunea energetică: Comisia ia măsuri pentru a consolida rolul de lider mondial al UE în sectorul vehiculelor nepoluante(8 noiembrie 2017)

Propunere de regulament privind omologarea și supravegherea pieței autovehiculelor

Document de lucru al serviciilor Comisiei: Evaluarea impactului

 

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com