De ce avem nevoie de un Parchet European?

„Pentru combaterea infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii, Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu o procedură legislativă specială, poate institui un Parchet European, pornind de la Eurojust.” (TFUE Art 86)

La data de 8 iunie 2017, 20 de state membre, printre care și România, au ajuns la un acord politic cu privire la instituirea, în cadrul cooperării consolidate, a noului Parchet European. Regulamentul de instituire a Parchetului European a fost adoptat de Consiliul Justiție și Afaceri Interne la 12 octombrie 2017 și a intrat în vigoare la 20 noiembrie 2017. Două noi state au aderat la EPPO: Regatul Țărilor de Jos (1 august 2018) și Malta (7 august 2018).

De ce avem nevoie de un Parchet European?

Interesele financiare ale Uniunii nu sunt suficient protejate, iar bugetele naționale pierd foarte mult din cauza fraudei transfrontaliere în materie de TVA. Organismele UE existente – OLAF (Oficiul European de Luptă Antifraudă), Eurojust (Agenția Uniunii Europene de Cooperare Judiciară în Materie Penală) și Europol (Oficiul European de Poliție) – nu pot efectua cercetări penale sau începe urmăriri penale în cazuri de fraudă.

OLAF nu poate decât să transmită rezultatele anchetelor sale administrative autorităților naționale competente, care decid apoi, în mod independent, dacă încep urmărirea penală pe baza constatărilor OLAF.

Doar aproximativ 50 % din recomandările judiciare transferate de OLAF autorităților judiciare naționale conduc la o condamnare, iar rata condamnărilor diferă semnificativ de la un stat membru la altul.

Numărul redus de urmăriri penale are drept consecință recuperarea doar a unei mici părți din sumele fraudate.

Ce schimbări va aduce Parchetul European?

  • pune în comun cunoștințele de specialitate și experiența și își va desfășura activitatea ca un organism unic pentru toate statele membre participante;
  • va acționa rapid dincolo de granițele naționale, fără a fi nevoit să recurgă la lungile proceduri de cooperare judiciară;
  • va permite aplicarea unei politici comune în materie de urmărire penală, punând astfel capăt abordării fragmentate cu care ne confruntăm în prezent;
  • va remedia deficiențele existente în prezent și va combate fraudarea fondurilor UE în cazurile care depășesc pragul de 10 000 EUR
  • va acționa în cazurile transfrontaliere complexe de fraudă în materie de TVA de peste 10 milioane EUR.

Este important să fie consolidate garanțiile legale care protejează persoanele fizice și întreprinderile care fac obiectul cercetărilor sau al urmărilor penale în Uniunea Europeană. Regulamentul cuprinde un set solid și complet de garanții procedurale, care va asigura protejarea, de către legislația europeană în vigoare și de către normele naționale privind dreptul la apărare, a drepturilor persoanelor suspectate și ale altor persoane implicate în anchetele Parchetului European. Citește mai mult >>

Sursa: Comisia Europeană – Fișă informativă Întrebări și răspunsuri cu privire la Parchetul European

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com