Deschiderea pe data de 26 august a liniei de finantare de minimis pentru IMM-uri, cu un buget majorat

Euro

Având în vedere interesul deosebit manifestat de reprezentanţii mediului de afaceri faţă de schema de minimis instituită prin H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Finanţelor Publice a iniţiat demersurile pentru suplimentarea bugetului anual alocat schemei astfel încât să se asigure accesul la finanţare cât mai multor operatori economici. În acest sens, deschiderea sesiunii de înregistrare on-line a Cererilor de acord pentru finanţare în baza H.G. nr. 274/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se amână până la data de 26.08.2013, la ora 08.30.

Toate datele necesare operatorilor economici în vederea înregistrării cererilor se găsesc aici.

Urmare a publicării în Monitorul Oficial al României nr. 424/12.VII.2013 a Hotărârii Guvernului nr.453/2013 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, precum şi a rezultatului consultărilor publice realizate în perioada 13.05.2013 – 12.07.2013, Ministerul Finanţelor Publice publică “Ghidul solicitantului” în forma revizuită şi Formularele aferente Cererii de acord pentru finanţare în format editabil. Prima sesiune de depunere se va derula în perioada 26.08.2013 – 31.10.2013, în limita bugetului anual alocat schemei. Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane lei.

Înregistrarea on-line a Cererilor de acord pentru finanţare se va realiza conform prevederilor “Ghidului solicitantului”, urmând ca ulterior validării înregistrărilor, Cererile de acord pentru finanţare, însoţite de documentele justificative, conform prevederilor H.G. nr. 274/2013, să se depună sau să se transmită prin poştă sau alte servicii de curierat la Registratura generală a Ministerului Finanţelor Publice, str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, menţionându-se pe plic: “Unitatea de implementare a schemei de ajutor de minimis”. Toate documentele pot fi consultate la rubrica Agenţi economici/Ajutor de stat/H.G. nr.274/2013.

Orice informaţii referitoare la schema de ajutor de minimis instituită prin H.G. nr. 274/2013 se pot obţine în urma transmiterii unei solicitări scrise pe adresa de e-mail: publicinfo@mfinante.ro.
Sursa: MInisterul de Finante

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com