Drepturile angajatilor UE, protejate impotriva concedierilor colective si a transferului de intreprinderi

group-of-workers_banner

Comisia Europeana a publicat rezultatele unei evaluări ce identifica problemele care ar fi putut apărea de la adoptarea a trei directive privind privind cconcedierile colective, transferul de întreprinderi si stabilirea unui cadru general de informare si consultare a lucrătorilor din CE. Raportul constată că cele trei directive ale UE sunt în general relevante, eficiente, coerente si se susțin reciproc. Beneficiile pe care acestea le generează depăsesc probabil costurile.
Context

Ca parte a programului de lucru pentru 2010, Comisia a început să revizuiască legislatia UE în anumite domenii de politică prin intermediul unor „verificări ale adecvării”, astfel încât reglementările actuale să rămână adecvate scopurilor urmărite. În 2010, au fost demarate exercitii-pilot în patru domenii: ocuparea fortei de muncă și politica socială, mediu, transporturi, precum si politica industrială.

În domeniul ocupării fortei de muncă si al politicii sociale, au fost selectate un set de trei directive privind informarea și consultarea lucrătorilor la nivel național/la nivelul întreprinderilor:

Directiva 98/59/CE  privind concedierile colective;

Directiva 2001/23/CE  privind transferul de întreprinderi;

Directiva 2002/14/CE  de stabilire a unui cadru general de informare și consultare a lucrătorilor din CE.

Cele trei directive ale UE pun în aplicare dreptul social fundamental la informare si consultare si prevăd, într-un mod flexibil, cerinte minime ce permit statelor membre să aplice dispozitii care sunt mai favorabile lucrătorilor. Scopul este cresterea încrederii între partenerii sociali, implicarea lucrătorilor în deciziile care îi afectează, si protejarea acestora concomitent cu cresterea performantelor lor la locul de munca, in conditii de concurenta echitabila pentru intreprinderi.

Verificarea adecvării utilizează o abordare bazată pe elemente concrete, acoperind aspecte juridice, economice și sociale. Guvernele UE/SEE și reprezentanți ai organizațiilor angajatilor și ai angajatorilor au fost implicati îndeaproape în acest exercitiu.

Deși evaluarea constată că, în linii mari, cele trei directive sunt adecvate scopului urmărit, aceasta pune de asemenea în evidentă o serie de deficiente în ceea ce privește domeniul lor de aplicare si punerea în aplicare. În ceea ce priveste domeniul de aplicare, o parte importantă a fortei de muncă nu este vizată de dispozitii, ca urmare a excluderii întreprinderilor mici, a administrației publice si a navigatorilor.

De asemenea, se pot aduce îmbunătătiri în ceea ce privește punerea în aplicare, în special în țările cu o traditie mai putin dezvoltată, prin promovarea unei culturi a informării și a consultării între partenerii sociali, prin consolidarea instituțiilor, prin promovarea acordurilor privind informarea și consultarea, prin diseminarea bunelor practici, prin sensibilizarea publicului si prin asigurarea punerii în aplicare.

Pagini Utile

Sursa: Reprezentanta Comisiei Europene

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com