Echilibrul dintre viața profesională și cea personală: CE a lansat astăzi o serie de propuneri în cadrul Pilonului european al drepturilor sociale

„Trăim în secolul XXI și trebuie să avem o atitudine de secol XXI față de viață și muncă, față de femei și bărbați. Nu ar trebui ca fiii și fiicele noastre să personifice modelele bunicilor noștri” a  afirmat Prim-vicepreședintele Frans Timmermans în cadrul sesiunii de astăzi de prezentare a propunerilor referitoare la Pilonul european al drepturilor sociale.

Propunerea privind echilibrul dintre viața profesională și cea personală prevede o serie de standarde minime noi sau mai ridicate pentru concediul parental, concediul de paternitate și concediul de îngrijire. Ea include un nou drept pentru tați, acela de a putea beneficia de un concediu de cel puțin 10 zile lucrătoare în jurul datei nașterii copilului. Propunerea prevede totodată că dreptul existent la un concediu parental de patru luni poate fi exercitat pentru copiii cu vârste de până la 12 ani, față de orientarea neobligatorie care prevede în acest moment vârsta de 8 ani. Concediul parental devine totodată un drept individual pentru mame și tați, fără transferul celor patru luni către celălalt părinte, ceea ce reprezintă un stimulent puternic pentru ca și tații să profite de această posibilitate. Pentru prima dată se introduce un concediu de îngrijire de cinci zile pe an, în cazul bolii unei rude directe. Toate aceste concedii legate de familie vor fi remunerate cel puțin la nivelul concediului medical. Propunerea va oferi totodată părinților cu copii de până la 12 ani și persoanelor cu responsabilități de îngrijire dreptul de a solicita forme de muncă flexibile, de exemplu un program de lucru redus sau flexibil sau flexibilitate cu privire la locul de desfășurare a activității. Ea ține seama de nevoile întreprinderilor mici și mijlocii și caută să asigure faptul că acestea nu vor fi afectate într-un mod disproporționat.

Măsurile propuse vizează în principal sporirea posibilităților de care dispun bărbații de a-și asuma responsabilități parentale și de îngrijire. Acest lucru va fi în beneficiul copiilor și va permite creșterea participării femeilor pe piața forței de muncă, reducând astfel diferența dintre femei și bărbați în ceea ce privește rata de ocupare, care în 2015 încă se ridica la 11,6% și creștea chiar până la 30% pentru familiile cu copii de până la 6 ani. Acesta este unul dintre factorii care generează diferențe de remunerare (16,3%) și la nivelul pensiilor (40%) între bărbați și femei. Statele membre pot încredința partenerilor sociali implementarea acestei directive, cu condiția ca rezultatele urmărite de aceasta să fie garantate.

Tot in cursul zilei de astăzi, Comisia a mai lansat două consultări – una se referă la modernizarea normelor privind contractele de muncă, iar cea de-a doua la accesul la protecție socială, în special pentru persoanele care nu beneficiază de contracte de muncă standard. Comisia a adoptat astăzi și o clarificare a Directivei privind timpul de lucru, care oferă orientări pentru interpretarea diverselor aspecte ale acestei directive în concordanță cu jurisprudența tot mai consistentă. Aceasta va ajuta statele membre să implementeze corect acquis-ul și să evite declanșarea unor proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

Sursa: Comunicat de presă al CE

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com