Educație și formare în UE: inegalități și primul summit european

Ediția din 2017 a Monitorului educației și formării al Comisiei, publicată pe 9 noiembrie a.c., arată că sistemele naționale de învățământ devin din ce în ce mai favorabile incluziunii și mai eficiente. Cu toate acestea, publicația confirmă, de asemenea, că nivelul de instruire al elevilor depinde în mare măsură de mediile socioeconomice din care provin.

Comisarul UE pentru educație, cultură, tineret și sport Tibor Navracsics avertizează cu privire la ”sistemele de învățământ care perpetuează inegalitățile, atunci când nu se ocupă de persoanele provenite din medii mai sărace și atunci când situația socială a părinților determină rezultatele școlare și propagă de la o generație la alta sărăcia și șansele mai mici pe piața forței de muncă”.

Intre grupurile deosebit de vulnerabile se regăsesc persoanele născute în afara UE. Conform raportului, acest grup este adesea expus la numeroase riscuri și dezavantaje, cum ar fi părinții săraci sau cu un nivel scăzut de calificare, care nu vorbesc acasă limba locală, au acces la mai puține resurse culturale sau suferă din cauza izolării și a unor rețele sociale reduse în țara de imigrație. Tinerii din familii de migranți sunt expuși unui risc mai mare de rezultate școlare slabe și de abandon școlar prematur. În 2016, 33,9 % dintre persoanele din grupa de vârstă 30-34 de ani care locuiesc în UE, dar sunt născute în afara Uniunii, erau slab calificate (absolvenți de învățământ secundar inferior sau mai puțin), comparativ cu doar 14,8 % dintre colegii lor născuți în UE.

La nivelul întregii Uniuni, investițiile în învățământ s-au redresat în urma crizei financiare și au înregistrat o ușoară creștere (1 % de la an la an în termeni reali). Aproximativ două treimi dintre statele membre au înregistrat o creștere. Patru țări au crescut investițiile cu peste 5 %.

La 25 ianuarie 2018, comisarul Navracsics va găzdui primul Summit UE în domeniul educației, în cadrul căruia reprezentanți la nivel înalt din statele membre vor fi invitați să discute modalitățile prin care sistemele naționale de învățământ pot deveni mai favorabile incluziunii și mai eficiente.

Link-uri utile

Monitorul educației și formării, 2017

Site-ul web al Monitorului

 

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com