Evaluare intermediară a generației 2013-2017 a Centrelor de informare Europe Direct

evaluare Europe Direct
© Shutterstock

În perioada 10/02/2016 – 04/05/2016 Comisia Europeană realizează o evaluare intermediară a actualei rețele de centre Europe Direct (2013-2017), cu scopul de a stabili o direcție pentru generația viitoare. Toți cetățenii sunt invitați să contribuie prin completarea chestionarului disponibil online în toate limbile UE.

În România, cele 31 de Centre de Informare Europe Direct,  împreună cu 14 Centre de Documentare Europeană şi peste 20 de experţi în politici europene Team Europe, reprezintă interfaţa Comisiei cu cetăţenii la nivel local şi au misiunea de a promova o cetăţenie europeană informată şi activă. Centrul de informare Europe Direct Timișoara este găzduit în perioada 2013-2017 de Fundația Student Plus și deservește județele Timiș și Caraș Severin. Serviciile noastre de informare vă stau la dispoziție la sediul nostru, telefonic, prin email, Website , Facebook, filmulete Youtube, publicații  și newsletter. În fiecare an, organizăm o serie de activități pentru elevi, studenți, profesioniști sau public general.

 

Răspundeți la consultare

 

Context

Rețeaua formată din aprox. 500 de puncte de contact cunoscute sub numele de Centre de Informare Europe Direct (CIED) este unul dintre principalele instrumente prin care Comisia Europeană dialoghează cu cetățenii pe teme legate de UE la nivel local și regional.

Centrele sunt prezente în toate statele membre ale UE și au rolul de a furniza informații despre UE, cu trimiteri la surse de informare specializate și indicând alte servicii de îndrumare și rețele complementare. Centrele oferă informații, consiliere, asistență și răspunsuri la întrebări cu privire la UE și, în special, cu privire la drepturile cetățenilor UE, prioritățile UE, legislația, politicile, programele și oportunitățile de finanțare. În plus, ele stimulează dezbaterea prin organizarea de conferințe și evenimente și canalizează feedback-ul cetățenilor către UE.

Centrele activează în cadrul organizațiilor gazdă selectate prin intermediul unor cereri deschise de propuneri gestionate de către Reprezentanțele Comiei Europene la nivel național. Centrele sunt cofinanțate de UE, finanțarea rămasă fiind asigurată de organizațiile gazdă.

Actuala rețea de centre de informare (2013-2017) este gestionată de către Comisia Europeană prin Direcția Generală Comunicare (DG COMM). Aceasta succede primei (2005-2008) și celei de-a doua generații (2009-2012). Bugetul anual pentru subvenții CIED în 2015 se ridică la 11 900 000 EUR pentru cele 500 de centre din Uniune.

Obiectivul consultării

Conform Planului de management al DG COMM 2015, o evaluare intermediară a rețelei Europe Direct a trebuit să fie întreprinsă la jumătatea perioadei de implementare a proiectului. În acest scop, o echipă de evaluare externă va examina performanța generației actuale, va evalua ce rezultatele pe care le-au realizat până acum și lecțiile învățate, pentru a se stabili o cale pentru generația viitoare. În plus față de instrumentele de evaluare, inclusiv colectarea de date, interviuri, anchete etc., procesul de evaluare va include, de asemenea, o consultare publică.

Colectarea punctelor de vedere și opiniile publicului larg ar oferi Comisiei perspective importante în modul în care centrele Europe Direct sunt percepute și utilizate de către cetățeni din Europa. Rezultatele din evaluarea intermediară și contribuțiile consultării publice vor fi utilizate de către Comisie pentru a proiecta următoarea generație de centre de informare.

Cum puteți contribui?

Vă rugăm să citiți cu atenție toate informațiile consultării, inclusiv documentele de referință, normele de protecție a datelor cu caracter personal și declarația de confidențialitate înainte de completarea chestionarului.

Din motive de transparență, reprezentanții organizațiilor (de exemplu, ONG-uri) sunt invitați să ofere publicului informații relevante cu privire la acestea, prin înregistrarea în Registrul de transparență și abonarea la Codul de conduită.

Dacă reprezentați o organizație înregistrată, vă rugăm să indicați în chestionar datele de identificare ale acesteia: numele organizației, domeniul său de activitate și numărul de înregistrare. Contribuția dumneavoastră va fi considerată ca reprezentând punctul de vedere al organizației dumneavoastră. În cazul în care organizația nu este înregistrată, aveți posibilitatea de a o înregistra acum. Apoi reveniți la această pagină pentru a trimite contribuția dumneavoastră ca o organizație înregistrată.

Contribuțiile primite, pentru a fi luate în considerare, trebuie să fie publicate pe internet. Este important să citiți declarația de confidențialitate specifică atașată acestei consultări pentru informații cu privire la modul în care datele personale și contribuția dumneavoastră vor fi tratate.

 

sursa: DG COMM

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com