Finanţări pentru ONG-uri disponibile prin Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European

EEAGrantsFinanţări pentru ONG

În data de 18 aprilie 2013 va avea loc lansarea oficială a Programului RO09 “Fondul pentru ONG-uri”. Programul este parte a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014 şi are un buget total de 30.000.000 Euro. Obiectivul general al Programului este sprijinirea dezvoltării societăţii civile şi consolidarea contribuţiei la justiţia socială, democraţie şi dezvoltare durabilă.

Domeniile finanţate sunt

democraţie, drepturile omului inclusiv drepturile minorităţilor, buna guvernare şi transparenţa, democraţie participativă, combaterea rasismului şi xenofobiei, antidiscriminare, inegalităţi sociale, sărăcie şi excluziune socială inclusiv în mediul rural, egalitate de gen şi violenţă de gen;
furnizararea de servicii sociale şi servicii de bază pentru grupurile vulnerabile;
finanţarea organizaţiilor şi activităţilor ce vizează copiii şi tinerii;
protecţia mediului şi schimbările climatice.

În cadrul Programului vor fi disponibile fonduri pentru cooperare bilaterală cu scopul de a sprijini căutarea de parteneri pentru proiectele în parteneriat cu ţările donatoare şi de a încuraja activităţile de networking şi schimb de experienţă între aplicanţii din România şi entităţi din statele donatoare (Regatul Norvegiei, Islanda, Principatul Liechtenstein). Acestea urmăresc creşterea cooperării între entităţi din statele beneficiare şi statele donatoare, pentru a îmbunătăţi cunoaşterea, înţelegerea reciprocă şi pentru a-şi împărtăşi rezultatele.

Operatorul Programului în România este Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC) în parteneriat cu Fundația pentru Parteneriat (FP) şi Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi (CRCR), în baza acordului de implementare semnat pe 12 februarie 2013 la Bruxelles cu Oficiul Mecanismului Financiar.

Informaţiile detaliate despre acest program vor fi publicate pe un website dedicat, pe
http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/ şi pe www.fdsc.ro.

Context
Spaţiul Economic European (SEE) a fost creat în 1994, ca o zonă de Liber Schimb între Comunitatea Europeană (CE) şi Asociaţia Europeană a Liberului Schimb (AELS). SEE reuneşte Statele Membre ale Uniunii Europene (UE) şi 3 dintre Statele AELS (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), într-o piaţă internă bazată pe libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalurilor.
Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European şi Mecanismul Financiar Norvegian au fost instituite în 2004, după ce Uniunea Europeană a primit zece noi state membre. Granturile SEE şi cele norvegiene au ca scop reducerea disparităţilor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării dintre statele donatoare (Regatul Norvegiei, Islanda, Principatul Liechtenstein) şi ţara destinatară a finanţării.

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com