În trei ani, UE trece de la o economie liniară la una circulară

În prezent, toate cele 54 de acțiuni prevăzute în planul lansat în 2015 au fost îndeplinite sau sunt în curs de a fi puse în aplicare, ceea ce va contribui la dinamizarea competitivității Europei, la modernizarea economiei și a industriei sale în vederea creării de locuri de muncă, a protejării mediului și a generării unei creșteri durabile.

Comisia Europeană a publicat la 4 martie un raport cuprinzător privind punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru economia circulară, pe care l-a adoptat în decembrie 2015. După trei ani de la adoptare, Planul de acțiune pentru economia circulară poate fi considerat pe deplin finalizat. În prezent, toate cele 54 de acțiuni prevăzute de acesta au fost îndeplinite sau sunt în curs de a fi puse în aplicare. Potrivit constatărilor raportului, punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru economia circulară a accelerat tranziția către o economie circulară în Europa, care, la rândul său, a contribuit la readucerea UE pe calea creării de locuri de muncă. În 2016, sectoarele relevante pentru economia circulară au angajat peste patru milioane de lucrători, ceea ce reprezintă o creștere de 6 % față de 2012.

Circularitatea a deschis, de asemenea, noi oportunități de afaceri, a dus la apariția unor noi modele de afaceri și a dezvoltat noi piețe, atât pe plan intern, cât și în afara UE. În 2016, activitățile circulare, cum ar fi repararea, reutilizarea sau reciclarea, au generat o valoare adăugată de aproape 147 de miliarde EUR, în timp ce valoarea investițiilor a fost de aproximativ 17,5 miliarde EUR.

Inovare și investiții

Pentru a accelera tranziția către o economie circulară, este esențial să se investească în inovare și să se ofere sprijin pentru adaptarea bazei industriale a Europei. În perioada 2016-2020, Comisia și-a intensificat eforturile în ambele direcții, suma totală a fondurilor publice alocate tranziției fiind de peste 10 miliarde EUR.

Transformarea deșeurilor în resurse

Soliditatea și eficiența sistemelor de gestionare a deșeurilor reprezintă un element esențial al unei economii circulare. Pentru a moderniza sistemele de gestionare a deșeurilor din Uniune, în iulie 2018 a intrat în vigoare un cadru legislativ revizuit privind deșeurile. Acesta include, printre altele, noi rate de reciclare ambițioase, clarificarea statutului juridic al materialelor reciclate, precum și măsuri consolidate de prevenire a generării deșeurilor și de gestionare a deșeurilor, inclusiv a deșeurilor marine, a deșeurilor alimentare și a produselor care conțin materii prime critice.

Procese de proiectare și de producție circulare

Proiectarea inteligentă la începutul ciclului de viață al unui produs este esențială pentru asigurarea circularității. Odată cu punerea în aplicare a Planului de lucru privind proiectarea ecologică pentru perioada 2016-2019, Comisia a promovat în continuare proiectarea circulară a produselor, împreună cu obiectivele de eficiență energetică. Măsurile de proiectare ecologică și de etichetare energetică aplicabile mai multor produse includ în prezent norme privind cerințele de eficiență a materialelor, cum ar fi disponibilitatea pieselor de schimb, ușurința de a repara produsele și facilitarea tratamentului la sfârșitul ciclului de viață. Comisia a analizat, de asemenea, într-un document de lucru special al serviciilor sale, politicile sale pentru produse cu intenția de a sprijini produsele circulare și durabile.

Informații suplimentare

Notă de informare: Întrebări și răspunsuri

Raportul privind punerea în aplicare a Planului de acțiune pentru economia circulară

Sursa: Comunicat de pres[ al CE- Închiderea buclei: Comisia își onorează angajamentele prevăzute în Planul de acțiune pentru economia circulară

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com