Inițiativa cetățenească europeană: 9 milioane de cetățeni s-au implicat în procesul legislativ al UE

La finele lunii martie, Comisia Europeană a adoptat cel de-al doilea Raport referitor la aplicarea Regulamentului privind inițiativa cetățenească europeană (ICE).

Se estimează că din 2012, de când este în vigoare acest nou instrument, 9 milioane de europeni din toate cele 28 de state membre au sprijinit o inițiativă cetățenească europeană. Patru inițiative reușite au colectat până în prezent peste 1 milion de semnături fiecare, iar Comisia s-a angajat să întreprindă acțiuni subsecvente cu privire la 3 dintre acestea.

Prim-vicepreședintele Frans Timmermans a declarat: Faptul că 9 milioane de persoane au sprijinit o inițiativă cetățenească europeană în ultimii 6 ani arată că acest instrument stimulează implicarea și dezbaterile la nivel transfrontalier, cu un impact concret asupra politicilor UE. Trebuie însă să mergem și mai departe: propunerea noastră recentă de reformă le va facilita și mai mult cetățenilor acțiunile de lansare și sprijinire de noi inițiative și le va permite totodată tinerilor începând cu vârsta de 16 ani să își exprime punctul de vedere. “

În ultimii 3 ani instrumentul a făcut obiectul unor îmbunătățiri fără caracter legislativ. De asemenea, Comisia Juncker a optat pentru o abordare cu un caracter politic mai pronunțat, toate cererile de înregistrare (înainte de colectarea semnăturilor) fiind în prezent examinate de către colegiul comisarilor, iar în unele cazuri acceptându-se o înregistrare parțială. În urma acestor modificări s-a înregistrat o creștere importantă a numărului de inițiative acceptate pentru înregistrare, și anume aproximativ 90 % din inițiativele propuse din aprilie 2015, comparativ cu 60 % din totalul propunerilor depuse în perioada de 3 ani care a precedat această dată.

Printre cele 4 inițiative cetățenești care au obținut sprijinul a peste 1 milion de cetățeni se află inițiativa Stop Vivisection (Opriți vivisecția), în cazul căreia Comisia a adoptat acțiuni fără caracter legislativ; ca răspuns la inițiativa Right2Water (Dreptul la apă) Comisia a propus, în luna februarie, revizuirea Directivei privind apa potabilă; iar în cazul inițiativei Ban glyphosate and toxic pesticides (Interzicerea glifosatului și a pesticidelor toxice), Comisia a anunțat o propunere legislativă în vederea îmbunătățirii transparenței evaluărilor științifice și a procesului decizional.

Propunerile vor fi discutate cu părțile interesate în cadrul „Zilei Inițiativei Cetățenești Europene”, organizate de către Comitetul Economic și Social European în data de 10 aprilie.

Inițiativa Cetățeanească Europeană – material video realizat de Europe Direct Timișoara

Inițiative în derulare: 

  • Împiedicarea Extremismului – Termen limită: 12/06/2018 – Obiect: Cetățenii solicită Comisiei Europene să elaboreze un proiect de lege pentru prevenirea și reducerea consecințelor negative ale extremismului, în special pe Piața unică
  • Să reducem diferențele salariale și economice care subminează UE! – Termen limită: 22/05/2018 – Obiect: Acte juridice care demonstrează clar intenția UE de a elimina inegalitățile salariale dintre statele membre și care – pentru a atinge acest obiectiv – permit o coeziune mai mare a acestor state.
  • Păstrarea cetățeniei europene– Termen limită: 02/05/2018 – Obiect: Păstrarea cetățeniei europene în conformitate cu prevederile Tratatelor
  • STOP TTIP – Termen limită: 02/05/2018 – Obiect: Cetățenii invită Comisia Europeană să recomande Consiliului să abroge mandatul de negociere pentru Parteneriatul transatlantic pentru comerț și investiții (TTIP) și să nu încheie acordul economic și comercial global (CETA).

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com