La 7 august intră în vigoare legea de blocare actualizată, menită să sprijine acordul nuclear cu Iranul

Foto: Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate 

La 7 august intră în vigoare prima măsură a UE pentru a proteja companiile din UE și a asigura implementarea continuă și deplină a acordului cu Iranul. Legea de blocare actualizată a UE va intra în vigoare astăzi, pentru a diminua impactul sancțiunilor impuse de SUA după retragerea unilaterală din Acordul cu Iranul, la 8 mai.

Statutul de blocare permite firmelor și persoanelor fizice din UE care desfășoară activități legitime în Iran să recupereze daunele rezultate din sancțiunile SUA și anulează efectul în UE a oricărei hotărâri judecătorești străine pe baza acestora. Pe lângă protecția companiilor din UE, Statutul de blocare interzice persoanelor din UE să respecte sancțiunile aplicate de SUA, cu excepția cazului în care Comisia Europeană o autorizează în mod excepțional.

Legea de blocare actualizată face parte din sprijinul Uniunii Europene pentru continuarea punerii în aplicare depline și efective a Planului comun de acțiune cuprinzător (JCPOA) – Acordul nuclear cu Iranul, inclusiv prin susținerea relațiilor comerciale și economice dintre UE și Iran, care au fost normalizate după ridicarea sancțiunilor în domeniul nuclear, ca urmare a JCPOA.

Context

La 8 mai, președintele Trump a decis să retragă SUA din Planul comun de acțiune cuprinzător (JCPOA) și să reinstituie toate sancțiunile care au fost ridicate anterior în temeiul acestui acord. Sancțiunile reinstituite de SUA vor intra în vigoare după expirarea unei perioade de „grație” de 90 de zile (care se încheie la 6 august 2018) pentru anumite sancțiuni și a unei perioade de 180 de zile (care se încheie la 4 noiembrie 2018) pentru celelalte sancțiuni.

La 18 mai, Comisia a inițiat mai multe măsuri pentru a apăra interesele întreprinderilor europene care efectuează investiții în Iran și pentru a permite BEI să finanțeze activități în Iran, demonstrând angajamentul UE față de JCPOA.

La 6 iulie a avut loc la Viena o reuniune la nivel ministerial a comisiei mixte a JCPO, la care au participat UE, E3 (Franța, Germania și Regatul Unit), Rusia, China și Iran și care a fost prezidată de Înaltul Reprezentant/Vicepreședinte al Comisiei Federica Mogherini. Toate celelalte părți la acord și-au reiterat angajamentul pentru punerea în aplicare deplină și continuă a acordului nuclear.

Ce este legea de blocare șl care e rolul Comisiei Europene?

UE a introdus în 1996 „legea de blocare” (Regulamentul 96/2271), drept răspuns la legislația cu privire la sancțiunile extrateritoriale a Statelor Unite ale Americii. Legea de blocare are ca scop contracararea efectelor sancțiunilor impuse de SUA asupra operatorilor economici din UE care desfășoară activități legale cu țări terțe. 

Legea de blocare interzice rezidenților și societăților din UE („operatorii”) respectarea legislației extrateritoriale vizate, cu excepția cazului în care aceștia sunt autorizați în mod excepțional de către Comisie în acest sens și permite operatorilor din UE să obțină despăgubiri pentru daunele care decurg dintr-o astfel de legislație.

Comisia Europeană colectează informații de la operatorii UE cu privire la posibile cazuri de aplicare a legislației extrateritoriale vizate și asigură legătura cu autoritățile naționale din statele membre ale UE cu privire la astfel de cazuri din jurisdicția lor.

De asemenea, Comisia poate, în cazuri excepționale, să autorizeze un operator UE să respecte în totalitate sau parțial legislația extrateritorială vizată în cazul în care neconformarea ar aduce prejudicii grave intereselor operatorului sau ale Uniunii Europene.

Sursa; Comunicat de presă al CE – Intrarea în vigoare a legii de blocare actualizate, menită să sprijine acordul nuclear cu Iranul

 

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com