Locuri de munca subventionate pentru absolventii promotiei 2014

absolventi

Departamentul pentru IMM, Mediul de Afaceri și Turism (DIPIMM) a lansat în 25 august 2014 schema de ajutor de minimis “Locuri de muncă subvenționate”, prin care microîntreprinderile și IMM-urile pot solicita subvenționarea cheltuielilor cu salariile noilor angajați. Schema de minimis este instituită în cadrul unor proiecte POSDRU pe care DIPIMM le implementează în calitate de Beneficiar.

Obiectivul schemei este dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar şi terţiar în 2014, aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă în vederea creşterii ratei de ocupare în rândul tinerilor integraţi la primul loc de muncă, după absolvire.

Iniţiativa a fost demarată pentru dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale tinerilor absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ secundar şi terţiar în 2014, aflaţi în tranziţie de la şcoală la viaţa activă, prin învăţarea la locul de muncă şi subvenţionarea locurilor de muncă în vederea creşterii ratei de ocupare în rândul tinerilor integraţi la primul loc de muncă, după absolvire.
Durata schemei este de 12 luni de la semnarea contractelor de finanţare pentru proiectele aprobate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1. „Tranziția de la școală la viața activă.

Ajutorul de minimis se acordă angajaţilor prin intermediul IMM-urilor:
– sub formă de sume nerambursabile, pentru acoperirea cheltuielilor salariale complete cu angajaţii noi în limita a 1575 lei /luna pentru studii medii şi 2328 lei /luna pentru studii superioare, pe o perioadă de minim 6 luni şi maxim 12 luni. Valoarea maximă a subvenţiei acordate pentru plata salariului net este de 900 lei/lună pentru studii medii şi 1300 lei/lună pentru studii superioare
Numărul maxim orientativ de posturi care vor face obiectul subvenţionării, în funcţie de categoria în care se încadrează beneficiarul schemei de minimis, este următorul:
– pentru microîntreprinderi – 3 locuri de muncă nou create
– pentru întreprinderile mijlocii – 7 locuri de muncă nou create
– pentru întreprinderile medii – 15 locuri de muncă nou create
Nu sunt eligibile pentru a fi selectate în cadrul programului I.M.M.-urile din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile şi completările ulterioare, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie, precum şi activităţile excluse de normele europene, pentru care nu se poate acorda ajutor de minimis în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 si 108 din Tratat ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013.
Programul are o valoare totală de 40 milioane de euro pentru toate cele opt regiuni de dezvoltare, ceea ce înseamnă o alocare de circa 5 milioane euro pentru fiecare regiune.

Înscrierea în cadrul Proiectelor se face prin completarea online sau prin tehnoredactarea/ semnarea/ ştampilarea şi trimiterea prin email a formularelor de înregistrare disponibile în format editabil şi electronic pe site-ul www.aippimm.ro şi pe site-ul www.imm.gov.ro cu înscriere continua până la epuizarea bugetelor alocate. Documentele necesare verificării eligibilităţii se vor încărca în aplicaţie scanate în cazul înscrierii online sau se vor ataşa formularului printat, completat, semnat şi ştampilat în cazul trimiterii prin email.

Descarca Documentatia de inscriere in program

Click aici pentru mai multe detalii

Mai multe informatii http://www.fonduri-structurale.ro/detaliu.aspx?eID=15588&t=altefinantari

Sursa: DIPIMM

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com