Mai mult decât comunicare: Un nou mandat Europe Direct Timișoara – Regiunea Vest

După încheierea cu succes a primului de mandat de cinci ani în calitatea sa de centru de informare pe teme europene, Europe Direct Timișoara – Regiunea Vest, cu structura-gazdă Fundația Student Plus, va continua activitatea pentru un al doilea mandat de trei ani, în perioada 2018-2020.

Activitățile și serviciile pe care le va presta în folosul cetățenilor și instituțiilor din județele Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara, vor cuprinde activități de informare la sediu, telefonic și prin email, comunicare online prin publicarea noutăților europene legate de funcționarea instituțiilor UE, finanțări sau drepturile cetățenilor europeni, realizarea de publicații, newsletter și activitate în social media. Nu în ultimul rând, centrul va organiza evenimente de informare, educație și dialog pe teme europene cu diferite categorii de cetățeni. Astfel, pentru anul în curs, agenda bogată în evenimente cuprinde seminarii de scriere a proiectelor Erasmus+, sesiuni informare și de ateliere pentru elevi pe temele cetățeniei europene active, a cetățeniei digitale Youth Voice, dar și activități de diplomație culturală precum CulturActiva sau festivalurile dedicate Zilei Europei, organizate împreună cu partenerii locali – instituțiile administrației de stat, din învățământul de stat și privat, organizații neguvernamentale din țară și din străinătate sau reprezentanțele consulare din Timișoara.

Realizari 2013-2017

Dintre evenimentele de succes implementate de echipa Europe Direct Timișoara în perioada primului mandat, menționăm:
5 ediții ale Zilei de 9 Mai – Ziua Europei, Timișoara (organizarea unui stand de informare pe teme europene, activități non-formale pentru copii și tineri, distribuirea materialelor informative, spoturi radio, participare emisiuni radio și TV, comunicate de presă) – cca 1000 persoane informate/consiliate la fiecare dintre evenimentele derulate
Conferințe și festivaluri pentru 200-600 participanți: Europarlamentar pentru o zi (MEP41day) 2014, Re-Inventarea locului de muncă: Reconcilierea vieții profesionale cu viața privată 2014, 2 ediții ale Festivalului dedicat Zilei Europei la Reșița (2016 și 2017), îmbinând activități artistice (concurs desen, muzică, dans, poezie, teatru) și educative pe tematică europeană (simpozion, concurs de proiecte și postere, concurs UNI! Jocul regiunilor) etc.
3 ediții ale Școlii de vară de programare #WeSpeakCode, Timișoara – pentru 70-100 elevi din învățământul preuniversitar/eveniment: 5 zile de ateliere de competențe digitale, vizite la companii de IT și eveniment de încheiere
Evenimente dedicate problematicii migrației “Povestea mea. Povestea unui refugiat”, Timișoara, iunie 2015 și ”De vorba, la o cafea, despre problematica refugiaților” în iunie 2016 (sesiune de finanțări europene și parteneriate pentru proiecte, vizionare de film și dezbatere)
– Evenimentele “Ziua limbilor Europei”, Reșița, octombrie 2015 și ”Idei pentru educația secolului XXI”, noiembrie 2016, destinate elevilor și cadrelor didactice din învățământul preuniversitar s-au adresat unui număr de peste 700 de participanți
Școala “Altfel” 2013-2017 – numeroase evenimente – seminarii, vizionari de filme urmate de dialog, ateliere cu elevi din județele Timiș și Caraș-Severin
– Seria de 6 evenimente CulturActiva derulate în perioada feb-iunie 2017, în parteneriat cu Prefectura Județului Timiș și Consulatul Serbiei, Consulatul onorific al Tărilor de Jos, Consulatul onorific al Spaniei și Consulatul onorific al Italiei – la care au participat peste 400 de elevi: a constat în vizionari de filme, dialog cu reprezentanții corpurilor diplomatice, urmate de sesiuni de informare pe teme europene relevante
– Evenimentul dedicat învățământului profesional Incursiune în științele vieții, noiembrie 2017, realizat în parteneriat cu Universitatea de Știinte Agricole și Medicină Veterinară a Banatului, “Regele Mihai I al României” din Timișoara și-a propus, prin vizite, expuneri, ateliere, să informeze și să apropie elevii de gimnaziu de profesiile din domeniul agricol, medicină veterinară și ingineria mediului, și de politicile UE în domeniu.

Obiective 2018-2020

Pentru perioada 2018-2020, obiectivul general al Centrului Europe Direct Timișoara – Regiunea Vest este creșterea transparenței și vizibilității acțiunilor Uniunii Europene în cele trei județe deservite – Timiș, Caraș-Severin și Hunedoara – prin asigurarea accesului cetățenilor la informație europeană, stimularea interesului cetățenilor și actorilor din regiune cu privire la politicile, structurile și valorile statelor membre și promovarea unei cetățenii europene active și informate.

Mai mult decât un centru de multiplicare a informației europene, Europe Direct Timișoara este partenerul instituțiilor europene în acțiunile de prevenire a comunicării euro-ambivalente și a răspândirii discursului populist în campania politică, în efortul de combatere a fenomentului fake news și a dezinformării, stimulând dialogul între instituțiile europene și cetățeni. Comunicarea este unul dintre elementele-cheie în soluționarea problemei deficitului democratic înregistrat în ultimii ani. Comisia Europeană, președintele Jean Claude Juncker și instituțiile europene în ansamblu au intensificat eforturile de comunicare cu cetățenii, vizând clădirea și întărirea sferei publice europene, un spațiu activ de comunicare, de formare a opiniilor și de dezbatere a performanțelor puterii politice europene.

Prin proiectul de comunicare Europe Direct Timișoara, dar și prin proiectele complementare iDebate 2017-2019 (Programul Europa pentru cetățeni) și proiectul de dialog structurat al tinerilor cu autoritățile Europarlamentar pentru o zi 2017-2019 (programul Erasmus +), ne propunem să stimulăm reflecția cu privire la viitorul Europei, să generăm implicarea cetățenilor, în special a tinerilor, în procesul democratic și să contribuim la promovarea identității europene.

Rețeaua Centrelor Europe Direct România

Centrele de Informare Europe Direct (EDIC) oglindesc legătura pe care Comisia Europeană o are la nivel local cu cetăţenii. Europe Direct este o reţea la îndemâna publicului larg, o reţea a cărei menire este să comunice cu aceştia despre drepturile şi obligaţiile pe care le au în calitatea lor de cetăţeni europeni. La nivelul UE funcţionează 499 de Centre de Informare Europe Direct. În România, reţeaua EDIC are 25 de centre răspândite geografic în toate zonele ţării. Reţeaua este coordonată de către Reprezentanţa Comisiei Europene în România.

WP2FB Auto Publish Powered By : XYZScripts.com