”Mai puțin, dar mai eficient” | O nouă modalitate de lucru în UE

Grupul operativ privind subsidiaritatea, proporționalitatea și scenariul „Mai puțin, dar mai eficient”, prezidat de prim-vicepreședintele Timmermans, a prezentat, pe 10 iulie a.c., raportul său final Președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

Raportul răspunde la trei întrebări esențiale:

  1. Cum se pot aplica mai bine principiile subsidiarității și proporționalității în cadrul instituțiilor UE?;
  2. Cum se poate realiza o implicare mai bună a autorităților regionale și locale și a parlamentelor naționale în elaborarea și punerea în aplicare a politicilor UE?;
  3. Există domenii de politică în care competențele ar putea reveni, în timp, statelor membre?

Grupul operativ a concluzionat că este necesară o nouă modalitate de lucru în materie de subsidiaritate și proporționalitate pentru a permite autorităților locale și regionale, precum și parlamentelor naționale, să contribuie într-un mod mai eficient la elaborarea politicilor UE și la elaborarea de noi acte legislative. Conform noii abordări propuse, principiile subsidiarității și proporționalității sunt evaluate într-un mod mai sistematic de către toate nivelurile de guvernare, pe baza unei „grile model”, comparabile cu o listă de verificare a subsidiarității și proporționalității.

De asemenea, Grupul operativ recomandă aplicarea în mod flexibil a termenului-limită de 8 săptămâni pentru prezentarea de către parlamentele naționale a avizelor lor privind proiectele legislative ale UE, și are în vedere posibilitatea ca, în viitor, să mărească la 12 săptămâni timpul disponibil pentru prezentarea avizului. În sfârșit, Grupul operativ recomandă ca cele trei instituții ale UE să convină asupra unui program multianual specific menit să promoveze o reechilibrare a activității UE în anumite domenii de politică, în scopul de a se pune în aplicare cu mai multă eficacitate legislația existentă și de a se iniția mai puține acte legislative noi. Acesta se bazează pe introducerea, de către Comisia Juncker, a unor programe de lucru mult mai orientate ale Comisiei, precum și a declarațiilor comune anuale convenite între cele trei instituții cu privire la dosarele prioritare supuse adoptării în anul respectiv.

În luna noiembrie, președinția austriacă a UE va organiza, la Bregenz, o conferință privind subsidiaritatea, care va oferi posibilitatea de a se discuta în continuare raportul Grupului operativ și de a se analiza modul în care poate da curs recomandărilor sale, din perspectiva discursului privind Starea Uniunii, care va fi prezentat la 12 septembrie 2018.

Link-uri utile

Pagina de internet a grupului operativ

Fișă informativă

Raportul final al Grupului operativ

Sursa: Comunicat de presă al CE

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com