Migratia – un subiect prioritar in cadrul cooperarii pentru dezvoltare a UE

migratiaComisia Europeană își prezintă punctul de vedere privind modul în care migrația și mobilitatea pot contribui la o dezvoltare socială și economică favorabilă incluziunii și privind modul de consolidare a cooperării mondiale în acest domeniu. Comunicarea Comisiei privind „Maximizarea impactului migrației asupra dezvoltării” va constitui baza pentru o poziție comună a UE și a statelor sale membre în cadrul dialogului la nivel înalt privind migrația internațională și dezvoltarea, organizat de Adunarea generală a Organizației Națiunilor Unite pe 3 și 4 octombrie 2013. Acest eveniment va reprezenta o ocazie unică pentru cei care stabilesc politicile și cei care le pun în practică să reflecteze la modul de acțiune pentru realizarea unui program mondial în materie de guvernanță eficace, favorabilă incluziunii și bazată pe drepturi, precum și pentru identificarea unor măsuri care să promoveze rolul migranților ca agenți ai inovării și ai dezvoltării.

„Migrația și mobilitatea sunt factori determinanți esențiali ai dezvoltării durabile, dar cooperarea la nivel mondial trebuie să treacă într-o viteză superioară. Dialogul la nivel înalt al ONU din octombrie va oferi o ocazie unică de aducere în prim-plan a agendei mondiale privind migrația și dezvoltarea și de promovare a unor măsuri concrete care să aibă o contribuție semnificativă la viața imigranților”, a declarat comisarul pentru afaceri interne, Cecilia Malmström.

Andris Piebalgs, comisarul pentru dezvoltare, a subliniat că „migrația ar trebui recunoscută drept factor determinant al dezvoltării economice, sociale și de mediu favorabile incluziunii și, ca atare, ar trebui inclusă ca prioritate în agenda de dezvoltare post-2015”.

Pentru promovarea migrației și a mobilității ca factori determinanți pentru țările de origine și destinație, atât cele cu venituri scăzute, cât și cele cu venituri medii, Comisia face apel la toate părțile implicate pentru ca acestea să profite de oportunități și să abordeze provocările aferente migrației internaționale, în special:

  • să se asigure că migrația și mobilitatea sunt recunoscute în cadrul strategiilor de dezvoltare drept „factori determinanți” pentru dezvoltare;
  • să respecte demnitatea și să susțină drepturile fundamentale ale omului în cazul migranților, indiferent de statutul legal al acestora;
  • să acorde mai multă atenție interconexiunilor dintre schimbările climatice, degradarea mediului și migrație;
  • să recunoască provocările pe care intensificarea urbanizării și a migrației le presupun pentru orașe și pentru zonele urbane;
  • să consolideze guvernanța migrației prin cooperare bilaterală și regională, inclusiv prin implicarea societății civile;
  • să stimuleze mobilitatea internațională și regională a forței de muncă.

În plus, Comisia propune modalități prin care UE ar putea recurge la o abordare mai ambițioasă a subiectului migrației și a dezvoltării în cadrul propriilor politici și practici, în special prin intermediul Abordării globale în materie de migrație și mobilitate și al politicii UE în materie de dezvoltare – așa-numita „agendă a schimbării”. Pentru a avea o abordare mai cuprinzătoare a rolului jucat de migrație și mobilitate în dezvoltarea durabilă, au fost identificate o serie de noi priorități, inclusiv promovarea guvernanței și a impactului asupra dezvoltării al migrației între țările în curs de dezvoltare, precum și integrarea migrației în agenda de dezvoltare. Comisia se angajează de asemenea să intensifice sprijinul pentru inițiativele în materie de migrație și dezvoltare, inclusiv prin acordarea de asistență țărilor partenere ale UE pentru promovarea guvernanței în materie de migrație.

Context

Numărul total al migranților internaționali a crescut de la 150 de milioane în 2000 la 214 milioane în 2010 (OIM. 2010. Raport privind migrația în lume 2010 – Viitorul migrației: consolidarea capacităților pentru schimbare). Peste jumătate dintre aceștia locuiesc în țări cu venituri mici și medii, iar multe țări în curs de dezvoltare sunt în același timp țări de origine și de destinație pentru migranți. Această mobilitate regională și mondială în creștere dă naștere la oportunități, contribuind de exemplu la reducerea sărăciei și la inovare, dar face în același timp necesară o guvernanță eficace, pentru rezolvarea unor probleme precum „exodul de creiere” (emigrarea persoanelor educate), exploatarea migranților și efectele migrației asupra urbanizării.

Prin Abordarea sa globală în materie de migrație și mobilitate, UE a elaborat o politică externă echilibrată și cuprinzătoare în materie de migrație care include migrația și dezvoltarea printre cele patru domenii operaționale prioritare ale sale. Migrația reprezintă de asemenea o prioritate specifică în cadrul agendei schimbării a UE, planul de politică în materie de dezvoltare al Comisiei destinat reorientării activității către țările și sectoarele care au cel mai mult nevoie de ajutor.

UE este principalul donator de asistență pentru dezvoltare din lume și va continua să ofere un sprijin substanțial în anii următori. Migrația este un subiect prioritar în cadrul cooperării pentru dezvoltare a UE. Între 2004 și 2012, Comisia a angajat aproape 1 miliard EUR pentru peste 400 de proiecte având legătură cu migrația.

Dialogul la nivel înalt privind migrația internațională și dezvoltarea, organizat de ONU, va avea loc pe 3 și 4 octombrie 2013, iar UE va fi reprezentată de doamna comisar Malmström.

Dialogul la nivel înalt vizează identificarea unor măsuri concrete pentru consolidarea coerenței și a cooperării la toate nivelurile, în vederea creșterii beneficiilor migrației internaționale pentru migranți și în egală măsură pentru țările implicate, precum și a legăturilor acesteia cu dezvoltarea. Acest dialog are loc în contextul pregătirilor pentru agenda de dezvoltare post-2015 a ONU.

Discuțiile din cadrul dialogului la nivel înalt se vor concentra pe următoarele aspecte:

  • evaluarea efectelor migrației internaționale asupra dezvoltării durabile și identificarea priorităților relevante în vederea pregătirii cadrului de dezvoltare post-2015;
  • măsuri pentru a asigura respectarea și protejarea drepturilor omului în cazul tuturor migranților, cu un accent deosebit asupra femeilor și copiilor, precum și pentru prevenirea și combaterea traficului de migranți și de persoane și pentru asigurarea unei migrații ordonate, regulate și sigure;
  • consolidarea parteneriatelor și a cooperării în materie de migrație internațională, a mecanismelor pentru integrarea eficace a migrației în politicile de dezvoltare și de promovare a coerenței la toate nivelurile; și
  • mobilitatea internațională și regională a forței de muncă și impactul acesteia asupra dezvoltării.

util: Pagina de internet a Ceciliei Malmström

sursa: Reprezentanta Comisiei Europene

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com