Migrație și azil: cât suntem de pregătiți să răspundem provocărilor?

CRT

Integrarea refugiaţilor este un proces dificil şi de durată, ce implică o colaborare strânsă între autorităţi, societatea civilă şi comunitatea locală, dar şi o decizie personală a beneficiarului de a face eforturile necesare adaptării la noua cultură. Relocarea refugiaţilor este un instrument şi un simbol de solidaritate internaţională de participare la efortul comun de a găsi soluţii durabile pentru refugiaţii care nu se pot întoarce în țările de origine de teama persecuției sau a războiului, şi care nici nu pot continua să rămână în țara în care au cerut azil pentru prima dată. In Timişoara, AIDRom derulează, începând cu 1 iulie 2014, un proiect de integrare a 20 de refugiaţi irakieni, relocaţi din Turcia.

La sfârşitul lunii mai 2014, autorităţile române au preluat 40 de refugiaţi irakieni evacuaţi din Turcia, în cadrul unui program internaţional de relocare în oraşele Bucureşti şi Timişoara. Cei 22 de adulți și 18 copii au fost incluşi într-un program de asistenţă pentru integrarea în societatea românească, cu durata de un an, derulat de AIDRom – Asociaţia Ecumenice a Bisericilor din România, împreună cu partenerul Asociaţia Serviciul Apel, prin Programul General “Solidaritatea şi gestionarea fluxurilor migratorii”, co-finanţat din Fondul European pentru Refugiaţi.

Refugiaţii irakieni sunt printre grupurile de refugiaţi cele mai numeroase din Turcia – 9000 de refugiaţi în anul 2013, conform statisticilor furnizate de Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR). Aici, au întâmpinat dificultăţi în ceea ce priveşte întoarcerea în ţara de origine în condiţii de demnitate şi siguranţă, precum şi în a beneficia de oportunităţi de integrare. În acest context, arată Inspectoratul General pentru Imigrări, singura soluţie durabilă pentru refugiaţi a fost relocarea pe teritoriul unui alt stat care le poate acorda protecţie, rezidenţă şi acces la aceleaşi drepturi ca şi pentru propriii cetăţeni. Urmare a procedurilor de selecţie şi a manifestării acceptului din partea acestora, cetăţenii irakieni au fost relocaţi în România, pentru a avea o şansă la o viaţă mai bună.

După derularea procedurilor de recepţie privind înregistrarea, controlul medical şi emiterea documentelor de şedere pe teritoriul românesc, cei 20 de refugiaţi irakieni repartizaţi oraşului Timişoara au intrat în programul de asistenţă integrată derulat de AIDRom. Acesta include cursuri de limba şi cultura română, sesiuni de acomodare culturală, servicii de asistenţă şi consiliere juridică şi socială, precum şi cursuri de reorientare profesională. Dna Cătălina Niculescu, manager de proiect, subliniază că o componentă importantă a programului de integrare o reprezintă crearea unei reţele de suport local ce reuneşte reprezentanţi ai autorităţilor locale, organizaţii ale societăţii civile şi comunitatea locală.

Planul de asistenţă oferit de AID-Rom si parteneri are la bază principiul reponsabilizării solicitanţilor de azil în timpul şederii lor în România, precum şi iniţierea şi menţinerea unui dialog deschis şi eficient al solicitanţilor de azil cu reprezentanţi ai comunităţii-gazdă.

Ca noutate, proiectul aduce suplimentarea locurilor de cazare din regiunea centrului de cazare şi primire din Timisoara, prin deschiderea Centrului de Urgenţă- AIDRom din Timisoara, pentru solicitanţii de azil aparţinând categoriilor vulnerabile: femei, copii, persoane cu dizabilităţi.

De asemenea proiectul de faţă propune îmbunătăţirea nivelului de trai al solicitanţilor de azil, prin oferirea de bonuri sociale, ce va avea ca fundament sistemul responzabilizării şi al comportamentului etic al acestora. Acest sistem preia modelul scandinav şi urmăreşte participarea şi implicarea activă a solicitanţilor de azil în cadrul activităţilor proiectului.

Conform Inspectoratului General pentru Imigrări, proveninenta persoanelor care solicită in prezent o formă de protecţie în România este urmatoarea: Algeria-483 cereri, Tunisia-204 cereri, Maroc-200 cereri, Pakistan-137 cereri şi Afganistan-82 cereri.

Sursa: AID-Rom

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com