Monitorul Educației și Formării, ediția 2015 – România: cea mai mică investiție în educație din UE

raport_educatieReprezentanța Comisiei Europene în România a lansat,  în data de 24 noiembrie 2015, “Monitorul Educației și Formării”, ediția 2015, în prezența domnului Adrian Curaj, ministrul educației și cercetării științifice, și dnei Ligia Deca, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale. Monitorul educației și formării 2015 arată că s-au înregistrat progrese în educație în întreaga Europă, dar că sunt necesare investiții pentru a face educația mai incluzivă și pentru stimularea mobilității sociale.

Raportul pentru România

Potrivit datelor din raport, rata de finalizare a studiilor universitare este în continuă creștere în ultimii patru ani, ea ajungând la 25% în 2014 și aflându-se pe drumul cel bun în ce privește îndeplinirea obiectivului național stabilit în cadrul Strategiei Europa 2020 (26,7%). De asemenea, procentul de participare a profesorilor la cursuri de formare profesională este aproape sau chiar peste media europeană pe ansamblu (83,3% vs 84,6%), în ce privește cursurile în medii multiculturale (18,2% vs 13,2%) sau competențele TIC de predare (60,5% vs 51%).

Raportul arată însă că rata abandonului școlar este peste media europeană (18.1% față de 11.1%), că participarea la procesul de învățare pe parcursul vieții este mult sub această medie (1.5% comparativ cu 10.7%), iar procentul de populație cu studii universitare (25%) plasează România pe penultimul loc pe plan european (la o medie europeană de 37.9%). Procentele de elevi cu vârsta de 15 ani cu competențe reduse în domeniul citirii (37,3%), matematicii (40,8%) și al altor discipline științifice (37,3%) sunt aproximativ dublul celor medii înregistrate pe plan european (17,8, 22,1 și, respectiv, 16,6%). Iar bugetul alocat educației, ca procent din PIB, este cel mai scăzut din întreaga Uniune Europeană (2,8% față de media UE de 5%).

În raport se subliniază și faptul că disponibilitatea și accesul la servicii de educație și de îngrijire a copiilor sunt limitate, mai ales în zonele rurale și în ceea ce privește comunitatea roma.

Raportul pentru Europa

Ediția din 2015 a Monitorului educației și formării din UE arată că mai multe state membre și-au atins obiectivele în ceea ce privește creșterea numărului de studenți absolvenți de niveluri superioare de educație și în ceea ce privește reducerea la minimum a celor care părăsesc timpuriu sistemul de învățământ. Aceasta înseamnă că Europa este pe calea cea bună pentru atingerea țintelor stabilite în Strategia pentru creștere și locuri de muncă până în 2020. Cu toate acestea, progresul înregistrat în acest domeniu este inegal, existând discrepanțe între statele membre și în interiorul acestora. Elevii proveniți din familii dezavantajate și de imigranți sunt mai expuși riscului de a nu atinge standarde educaționale minime.

Tibor Navracsics, comisarul UE pentru educație, cultură, tineret și sport, a declarat: „Educația este crucială dacă dorim să impulsionăm creșterea economică și să construim societăți bazate pe coeziune. Pe măsură ce sistemele de educație din Europa se îmbunătățesc, este, prin urmare, important ca de beneficiile acestui succes să profite și persoanele cele mai expuse riscului. Acest lucru necesită investiții noi și consolidate în educație, pentru a asigura tuturor un mediu de învățare de o înaltă calitate, deschis, favorabil și tolerant.”

Datele colectate pentru organismul de monitorizare arată că persoanele în vârstă de 15 ani cu statut socio-economic scăzut sunt de cinci ori mai susceptibile de a nu obține competențe de bază, cum ar fi alfabetizarea și competențele numerice, decât alți tineri provenind din medii mai prospere. De asemenea, datele arată că elevii de origine străină sunt de două ori mai susceptibili decât elevii autohtoni să părăsească timpuriu școala.

Această situație este în raport cu reducerea continuă a cheltuielilor din bugetele de educație, care au scăzut cu aproximativ 3,2 % pe întreg teritoriul Europei din 2010. Studiul concluzionează că este nevoie de un nou impuls dat investițiilor în educație, pentru a se crea mai multe sisteme educaționale favorabile incluziunii în Europa și pentru a evita creșterea sărăciei „educaționale”, care rămâne una din cauzele principale ale șomajului și excluziunii sociale. Studiul recomandă statelor membre să își concentreze eforturile către îmbunătățirea accesibilității, a calității și a relevanței sistemelor lor de educație și formare.

Context

Monitorul Educației și Formării 2015 (MEF) este la cea de a patra ediție, reflectand evoluția sistemelor europene de educație și formare, prin analizarea unei game largi de date. El măsoară progresele realizate de Europa în îndeplinirea obiectivului principal al Strategiei Europa 2020 în domeniul educației, care face parte din cadrul mai amplu al strategiei pentru creștere și locuri de muncă în UE.

Studiul cuprinde o comparație între țări, douăzeci și opt de rapoarte de țară aprofundate, precum și o pagină web cu date și informații suplimentare.

sursa: Reprezentanta Comisiei Europene

Comisia Europeana – comunicate de presa

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com