Măsuri pentru combaterea conținutului online ilegal. Conținutul cu caracter terorist, eliminat într-o oră

În comunicarea sa, publicată în septembrie 2017, pe tema combaterii conținutului online ilegal, Comisia Europeană s-a angajat să monitorizeze progresele înregistrate în acest domeniu și să evalueze dacă se impun măsuri suplimentare pentru a asigura detectarea și eliminarea rapidă și proactivă a conținutului online ilegal, inclusiv eventuale măsuri legislative care să vină în completarea cadrului de reglementare existent.

În acest context, Comisia a recomandat un set de măsuri operaționale, secondate de măsurile de protecție necesare, care să fie luate de companii și de statele membre pentru a accelera aceste eforturi. Recomandările formulate se aplică tuturor formelor de conținut ilegal:

 • conținut cu caracter terorist,
 • discurs ce incită la ură și violență,
 • materiale care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor,
 • produse contrafăcute,
 • încălcarea drepturilor de autor.

Proceduri mai stricte pentru eliminarea mai eficientă a conținutului ilegal

Recomandarea CE prezintă o serie de măsuri operaționale menite să asigure detectarea și eliminarea cu mai mare rapiditate a conținutului online ilegal, să intensifice cooperarea dintre companii, notificatorii de încredere și autoritățile responsabile cu aplicarea legii, dar și să sporească transparența și protecția oferită cetățenilor:

 • Proceduri de „notificare și acțiune” mai clare: Companiile ar trebui să stabilească reguli simple și transparente de notificare a conținutului ilegal, inclusiv proceduri accelerate pentru „notificatorii de încredere”. 
 • Instrumente mai eficiente și tehnologii proactive: Companiile ar trebui să creeze sisteme clare de notificare pentru utilizatori. Ele ar trebui să fie prevăzute cu instrumente proactive pentru a detecta și elimina conținutul ilegal, îndeosebi în cazul conținutului cu caracter terorist și al conținutului care nu are nevoie de contextualizare ca să fie considerat ilegal, precum produsele contrafăcute sau materialele care conțin abuzuri sexuale asupra copiilor.
 • Măsuri de protecție mai solide pentru asigurarea respectării drepturilor fundamentale: Pentru a se asigura că deciziile de a elimina conținut sunt corecte și bine fondate, mai ales atunci când se folosesc instrumente automate, companiile ar trebui să dispună de măsuri de protecție eficace și adecvate, inclusiv de supraveghere și verificare efectuate de oameni, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale, a libertății de exprimare și a normelor de protecție a datelor.
 • O atenție specială acordată companiilor mici: Ar trebui ca, prin intermediul unor acorduri voluntare, industria să coopereze și să facă schimb de experiență, de bune practici și de soluții tehnologice, inclusiv de instrumente de detectare automată. 
 • O cooperare mai strânsă cu autoritățile: Dacă există dovada unei infracțiuni grave sau dacă se suspectează că un conținut ilegal reprezintă o amenințare la adresa vieții sau a siguranței, companiile ar trebui să informeze imediat autoritățile responsabile cu aplicarea legii. 

Aceste măsuri pot varia în funcție de natura conținutului ilegal, iar recomandarea încurajează companiile să aplice principiul proporționalității la eliminarea acestui tip de conținut.

Protecție sporită împotriva conținutului online cu caracter terorist

Conținutul online cu caracter terorist prezintă un risc deosebit de grav pentru securitatea cetățenilor europeni, iar răspândirea lui trebuie tratată cu maximă urgență. De aceea, Comisia recomandă astăzi, în plus, mai multe dispoziții specifice menite să reducă mai mult conținutul online cu caracter terorist:

 • Regula de o oră: Conținutul cu caracter terorist este cel mai dăunător în primele ore ale publicării sale în mediul online, de aceea, ca regulă generală, toate companiile ar trebui să elimine acest tip de conținut în termen de o oră de la sesizarea lui.
 • Detectarea mai rapidă și eliminarea eficientă a conținutului ilegal: Pe lângă sesizări, companiile din domeniul internetului ar trebui să implementeze măsuri proactive, inclusiv detectarea automată, ca să elimine sau să dezactiveze conținutul cu caracter terorist în mod rapid și eficient și să împiedice reapariția sa odată ce a fost eliminat. Pentru a ajuta platformele mai mici, companiile ar trebui să pună la dispoziție și să optimizeze instrumente tehnologice adecvate, precum și să stabilească modalități de lucru pentru o mai bună cooperare cu autoritățile de resort, inclusiv cu Europol.
 • Un sistem de sesizare îmbunătățit: Ar trebui stabilite proceduri accelerate care să prelucreze cât mai rapid sesizările, iar statele membre trebuie să se asigure că dispun de capacitățile și resursele necesare pentru a detecta, identifica și sesiza conținutul cu caracter terorist.
 • Raportarea periodică: În mod periodic, de preferință trimestrial, statele membre ar trebui să raporteze Comisiei în privința sesizărilor și a măsurilor luate în urma acestora, precum și în privința cooperării lor globale cu companiile în vederea combaterii conținutului online cu caracter terorist.

Informații utile

O Europă care protejează: Comisia întărește măsurile luate de UE pentru combaterea conținutului online ilegal

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com