Ocuparea forței de muncă și la situația socială în UE: ratele înalte ale ocupării forței de muncă indică îmbunătățirea situației pentru tineret

Potrivit celui mai recent buletin trimestrial privind ocuparea forței de muncă și evoluția socială în Europa, în UE se menține ferm tendința de intensificare a ocupării forței de muncă și a creșterii economice.

Ocuparea forței de muncă în UE continuă să crească într-un ritm constant și în aproape toate statele membre. Ocuparea forței de muncă a crescut cu 1,5 % în UE și cu 1,6 % în zona euro în al doilea trimestru al anului 2017 în comparație cu aceeași perioadă din 2016. Față de anul trecut, în UE numărul de angajați a crescut cu 3,5 milioane de persoane, iar în zona euro cu 2,4 milioane de persoane. Aceasta înseamnă că, în prezent, în UE sunt angajate 235,4 milioane de persoane Acesta este cel mai înalt nivel înregistrat vreodată. În comparație cu cel de-al treilea trimestru al anului 2014, aceasta corespunde la 8 milioane de angajați suplimentari în UE și la 5,6 milioane de angajați suplimentari în zona euro.

De creșterea ratei de ocupare a forței de muncă în UE din ultimii patru ani a beneficiat, în special, generația mai tânără. Deși șomajul în rândul tineretului este încă prea ridicat în UE, rata a scăzut în mod constant și mai rapid decât șomajul în ansamblul populației: în prezent, se situează la 16,9 %, coborând la un nivel mai scăzut decât în 2008.

Marianne Thyssen, comisarul pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a făcut următorul comentariu: „Rezultatele actuale sunt încurajatoare. Mai multe persoane ca niciodată în trecut în Europa au un loc de muncă și șomajul a coborât la nivelul cel mai scăzut din ultimii nouă ani. De asemenea, constatăm că 2,2 milioane de angajați suplimentari beneficiază de contracte permanente în comparație cu anul trecut. Este necesar să continuăm pe această cale și să îmbunătățim condițiile economice și sociale pentru toți. Pilonul european al drepturilor sociale ne-a furnizat foaia de drum către piețe ale muncii funcționale și echitabile care sunt adaptate obiectivelor secolului 21. Am dori ca acest lucru să fie proclamat împreună de către Parlament, Consiliu și Comisie, la cel mai înalt nivel, cu ocazia Summit-ului social de la Göteborg din 17 noiembrie 2017.” 

Buletinul trimestrial arată, de asemenea, că economia UE își continuă extinderea în toate statele membre, cu o creștere economică de 2,4 % în UE și de 2,3 % în zona euro în cursul anului trecut. Acest fapt se traduce, de asemenea, printr-o îmbunătățire a situației financiare a gospodăriilor din UE, cu venituri mai mari provenite din muncă, în timp ce creșterea beneficiilor sociale a înregistrat o stagnare. Aproape toate statele membre au continuat să înregistreze o creștere a veniturilor gospodăriilor între primul trimestru al anului 2016 și primul trimestru al anului 2017.

Următoarele cifre privind piața forței de muncă confirmă situația sănătoasă a economiei UE:

  • Rata șomajului în UE și în zona euro a continuat să scadă în mod constant începând de la jumătatea anului 2013 în aproape toate statele membre. În august 2017, aceasta a scăzut la 7,6 % în UE și la 9,1 % în zona euro, o reducere anuală de 0,9 puncte procentuale în ambele cazuri. Rata înregistrată în august 2017 a fost cea mai scăzută în UE din noiembrie 2008 până în prezent.
  • Rata șomajului de lungă durată, care a fost în scădere timp de trei ani, a scăzut cu încă 0,5 puncte procentuale în anul precedent primului trimestru al anului 2017. Șomajul de lungă durată este în scădere în aproape toate statele membre, însă cota parte a șomajului de lungă durată din șomajul total este în continuare ridicată, de aproximativ 45 %.
  • Numărul de angajați cu contracte permanente a crescut cu 1,4 % în anul precedent primului trimestru al anului 2017. Aceasta înseamnă o creștere de 2,2 milioane de angajați, ceea ce reprezintă de patru ori mai mult decât creșterea numărului de contracte temporare (500 000, creștere anuală de 1,5 %).

Creșterea productivității 

În al doilea trimestru al anului 2017, productivitatea muncii a continuat să crească de la an la an în majoritatea statelor membre. Statele baltice, Croația și România au înregistrat, de departe, cea mai puternică creștere a productivității muncii (4% sau mai mult față de an). Creșterea a reflectat o creștere accentuată a producției, însoțită de o scădere a ocupării forței de muncă în Letonia și Croația, în timp ce în România ocuparea forței de muncă a crescut de asemenea puternic.

Salariile încep să crească în UE

Compensația nominală pe angajat a început să se redreseze în UE. Al doilea trimestru al anului 2017 a marcat o creștere anuală ușoară de 0,3%, față de începutul anului 2016. În zona euro, creșterea a rămas moderată (1,5%). Compensație nominală pe angajat
(măsurată în moneda națională) a continuat să crească cu o rată moderată în toate statele membre ale UE. Țările baltice, Bulgaria și România au înregistrat cea mai mare creștere (8% sau mai mult), în timp ce în Italia și Spania salariile au scăzut puțin.

În discursul său din 2017 privind starea Uniunii, președintele Juncker a confirmat angajamentul Comisiei de a realiza progrese în ceea ce privește pilonul ca un mijloc esențial de a afirma valorile europene și de a crea o UE mai aprofundată și mai echitabilă: „Dacă dorim să evităm fragmentarea socială și dumpingul social în Europa, atunci statele membre ar trebui să ajungă la un acord cu privire la pilonul european al drepturilor sociale, cât mai curând posibil și cel târziu la summitul de la Göteborg din luna noiembrie.

Summitul social pentru creștere și locuri de muncă echitabile va avea loc la Göteborg, în Suedia, la data de 17 noiembrie 2017. Mai multe informații privind acest summit se pot găsi aici.

Informații suplimentare:

Raportul trimestrial privind ocuparea forței de muncă și evoluția socială în Europa

Pilonul european al drepturilor sociale

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com