Ofensiva investitiilor – 315 milioane de euro pentru a stimula economia si ocuparea fortei de munca in UE

investitiiComisia Europeana a anuntat astazi un plan de investitii, in strans parteneriat cu Banca Europeana de Investitii, in valoare de 315 miliarde EUR menit sa relanseze creșterea economica in Europa și sa readuca mai multi oameni in campul muncii.

Planul se bazeaza pe trei axe principale:

  • instituirea unui nou Fond european pentru investitii strategice(EFSI), garantat cu bani publici, care sa mobilizeze cel putin 315 miliarde EUR sub forma de investitii suplimentare in urmatorii trei ani (2015-2017);
  • crearea unei rezerve de proiecte credibila, insotita de un program de asistenta, pentru canalizarea investitiilor acolo unde este cea mai mare nevoie de ele;
  • foaie de parcurs ambitioasa, ale carei obiective sunt de a face din Europa un spatiu mai atractiv pentru investitii si de a elimina blocajele in materie de reglementare.

„Decalajul de investisii” în Europa

(Formarea bruta reala de capital fix, EU-28, in preturi din 2013, miliarde EUR)

Potrivit estimarilor Comisiei Europene, in ansamblu, masurile propuse ar putea adauga 330-410 miliarde EUR la PIB-ul UE in cursul urmatorilor trei ani și ar putea crea pana la 1,3 milioane de noi locuri de munca.

De unde provin fondurile?

P026854000302-550080

  1. Mobilizarea unor fonduri suplimentare pentru investitii

Planul de investitii va debloca investitii publice și private in economia reala cu o valoare de cel putin 315 miliarde EUR pe parcursul urmatorilor trei ani (2015-2017). Intr-o perioada in care resursele publice sunt limitate, deși in institutiile financiare și in conturile bancare ale persoanelor fizice și ale intreprinderilor exista lichiditati, care sunt gata pentru a fi utilizate, provocarea consta in a intrerupe cercul vicios creat de nivelul scazut de incredere și de investitiile insuficiente. Planul de investitii prevede o mobilizare inteligenta a surselor de finantare publice și private, prin care fiecare euro din banii publici sa fie utilizat pentru a genera investitii private suplimentare, fara a crea noi datorii.

Un nou Fond european pentru investitii strategice (EFSI) va fi instituit in parteneriat cu Banca Europeana de Investitii (BEI). Acesta se va baza pe o garantie de 16 miliarde EUR din bugetul UE, la care se adauga 5 miliarde EUR angajate de BEI. Pornind de la estimari prudente, pe baza experientei trecute, efectul multiplicator al fondului va fi de 1:15. Cu alte cuvinte, fiecare euro public care este mobilizat prin intermediul fondului va genera investitii totale de 15 EUR, investitii care altfel nu s-ar fi realizat.

EFSI Capacitatea de asumare a riscului Multiplicator 
(medie)
Investitii 
in economia reala
Investitii pe termen lung 16 miliarde  

15

 

240 de miliarde
IMM-uri și intreprinderi cu capitalizare medie 5 miliarde 75 de miliarde
Total 21 de miliarde 315 miliarde

Instituirea fondului in cadrul structurii existente a Grupului BEI va permite infiintarea rapida a acestuia in primavara anului 2015. EFSI are potentialul de a mobiliza fonduri suplimentare de peste 315 miliarde EUR in perioada 2015-2017. Obiectivul este ca fondul sa fie operational pana la mijlocul anului 2015.

In plus, aceste investitii vor fi completate prin maximizarea efectului de parghie al fondurilor structurale și de investitii europene 2014-2020, care utilizeaza imprumuturile, capitalurile proprii și garantiile in detrimentul granturilor traditionale. Acest lucru va duce la creșterea efectului de parghie pana la 1:3-1:4. Prin dublarea sumei alocate instrumentelor financiare inovatoare și prin utilizarea efectului de parghie astfel creat, intre 2015 și 2017 ar putea fi mobilizate 20 și 35 de miliarde EUR sub forma de investitii suplimentare in economia reala.

  1. O rezerva de proiecte credibila, insotita de asistenta tehnica, pentru directionarea fondurilor acolo unde este nevoie de ele(a se vedea Fișa informativa nr. 3)

Gratie planului de investitii, fondurile vor putea ajunge la economia reala datorita crearii uneirezerve transparente prin care se vor identifica proiectele viabile la nivelul UE și care va furniza asistenta tehnica necesara pentru a sprijini selectionarea și structurarea proiectelor, precum și utilizarea unor instrumente financiare mai inovatoare.

Noul fond va sprijini investitiile strategice in infrastructura, in special in retelele in banda larga și de energie, in transporturile din centrele industriale, precum și in educatie, cercetare și dezvoltare, in energia din surse regenerabile și in eficienta energetica.

Fondul va acorda, de asemenea, finantare de risc pentru IMM-urile și intreprinderile cu capitalizare medie din intreaga Europa. Fondul le va ajuta sa depașeasca situatiile de deficit de capital, furnizand sume mai mari sub forma de participatii directe de capital și garantii suplimentare pentru imprumuturile acordate IMM-urilor.

Statele membre transmit deja grupului operativ comun al Comisiei și al BEI instituit in septembrie 2014 liste de proiecte selectionate pe baza a trei criterii principale:

  • proiecte care prezinta o valoare adaugata a UE și care sprijina obiectivele UE;
  • viabilitatea și valoarea economica – se acorda prioritate proiectelor cu un grad ridicat de rentabilitate socioeconomica;
  • proiectele care pot fi lansate cel tarziu in urmatorii trei ani, adica in cazul carora se poate așteapta in mod rezonabil sa se efectueze cheltuieli de capital in perioada 2015-17.

In plus, proiectele incluse pe liste ar trebui sa aiba potentialul de a mobiliza alte surse de finantare. De asemenea, acestea ar trebui sa aiba o dimensiune și o scalabilitate rezonabile (facand diferentieri in functie de sector/subsector).

Comisia și BEI vor lansa, de asemenea, un program major de asistenta tehnica pentru a identifica proiectele și a le face mai atractive pentru investitorii privati.

  1. O foaie de parcurs pentru combaterea obstacolelor in calea investitiilor

Planul de investitii va cuprinde o foaie de parcurs al carei obiectiv este eliminarea reglementarilor specifice fiecarui sector care obstructioneaza investitiile.

Pentru a imbunatati mediul de afaceri și conditiile de finantare, planul se va axa pe masuri vizand sectorul financiar, de exemplu, crearea unei uniuni a pietelor de capital, menita sa asigure o rezerva mai mare de capital pentru IMM-uri și pentru proiectele pe termen lung.

Se va acorda prioritate eliminarii obstacolelor semnificative de reglementare și de alta natura care exista in continuare in toate sectoarele de infrastructura importante, inclusiv energia, telecomunicatiile, piata digitala și transporturile, precum și a obstacolelor de pe pietele de servicii și produse. In decembrie, Comisia va propune in programul sau de lucru pentru 2015 o lista prioritara de initiative legate in mod explicit de planul de investitii.

Etapele urmatoare – pe termen scurt (decembrie 2014/ianuarie 2015)

Parlamentul European și Consiliul European din decembrie sunt invitate sa aprobe Planul de investitii pentru Europa, care include un angajament de a accelera adoptarea masurilor legislative relevante.

Statele membre vor finaliza in curand programarea fondurilor structurale și de investitii europene pentru a maximiza efectul de parghie al acestor fonduri, iar Fondul European de Investitii va fi majorat datorita unei prime contributii suplimentare din partea BEI. In paralel, Comisia și BEI vor lansa demersurile oficiale pentru instituirea noului Fond european pentru investitii strategice.

Se preconizeaza ca grupul operativ comun al Comisiei și al BEI va furniza o prima lista a posibilelor proiecte de investitii in cursul lunii decembrie pentru a incepe constituirea unei rezerve europene transparente de proiecte. Cu ajutorul BEI și al principalilor actori de la nivel national și regional se va consolida asistenta tehnica, cu scopul de a crea o platforma de consiliere in materie de investitii. Aceasta va servi drept ghișeu unic pentru serviciile destinate promotorilor de proiecte, investitorilor și autoritatilor publice de management.

Toate masurile relevante ar trebui adoptate astfel incat noul Fond european pentru investitii strategice sa poata fi instituit pana la jumatatea anului 2015. Pana la jumatatea anului 2016, Comisia Europeana și șefii de stat și de guvern vor face un bilant al progreselor inregistrate și, daca va fi necesar, vor lua in calcul optiuni suplimentare.

sursa: Comisia Europeana

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com