PE: UE trebuie să contribuie la protejarea independenței mass-mediei

Raportul Comisiei LIBE – Libertăți civile, justiție și afaceri interne

Rezoluția fără caracter legislativ cuprinde recomandări care se înscriu în trei direcții principale:

  • Mai mult sprijin pentru furnizorii de servicii publice și pentru jurnalismul de investigație 
  • Crearea unui organism de reglementare independent pentru a monitoriza și raporta amenințările împotriva jurnaliștilor
  • Investiții în educație pentru a îmbunătăți media și alfabetizarea digitală

Statele membre ale UE ar trebui “să creeze și să mențină, în mod legal și în practică, un mediu sigur și securizant pentru jurnaliști”, au declarat marți deputații europeni ai Comitetului de libertăți civile.

Rezoluția fără caracter legislativ elaborată de Barbara Spinelli (GUE / NGL, IT) a fost aprobată cu 44 voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 4 abțineri.

Deputații europeni solicită statelor membre să asigure o finanțare publică adecvată pentru protejarea și promovarea mass-mediei pluraliste, independente și libere. De asemenea, le solicită să consolideze sprijinul financiar acordat furnizorilor de servicii publice și jurnalismului de investigație, în timp ce se vor abține de la implicarea în deciziile editoriale.

Examinarea periodică a libertății de exprimare

Pentru a proteja jurnaliștii de violență și amenințări, ar trebui instituit un organism de reglementare independent și imparțial, în cooperare cu organizațiile jurnaliștilor, care să monitorizeze și să raporteze  violențele. Jurnaliștii a căror libertate de a lucra a fost amenințată necesită proceduri legale eficiente pentru a evita auto-cenzura, adaugă textul.

Hărțuirea online,  șantajul pornografic și abuzul sexual asupra copiilor

Deputații europeni sunt îngrijorați de creșterea hărțuirii online, șantajul pornografic  și abuzului sexual asupra copiilor și reiterează faptul că mass-media trebuie să respecte pe deplin interesele și drepturile minorilor. Ei solicită o legislație, inclusiv prevederi pentru detectarea, semnalarea și scoaterea din mediile sociale a conținuturilor care dăunează demnității umane.

Anonimatul și criptarea: instrumente esențiale pentru exercitarea drepturilor și libertăților democratice

Deputații europeni au subliniat că restricțiile privind criptarea și anonimatul trebuie să fie legale, necesare și proporționale.

Știrile “false”: verificarea faptelor este mai ușoară în era digitală

Textul notează că utilizarea noțiunii de “știri false” nu ar trebui  să fie îndreptată vreodată spre subminarea încrederii publice în mass-media și spre discreditarea și incriminarea vocilor critice”.

Pentru a încuraja informarea obiectivă și pentru a o proteja, membrii Comitetului pentru Libertăți Civile încurajează companiile de social media și platformele online să dezvolte instrumente pentru utilizatorii care să raporteze și să semnaleze eventuale știri false, să faciliteze rectificarea și să permită revizuiri de către organizații independente și imparțiale de verificare a faptelor.

În final, deputații europeni solicită statelor membre să integreze media   și știința informației în sistemele naționale de educație.

Citat

Raportoarea Barbara Spinelli (GUE / NGL, IT): “Punctul crucial de referință al acestui raport este articolul 19 din CICPC și Carta Drepturilor Fundamentale a UE. Am încercat să subliniez că conceptele precum “știrile false” sunt vagi, aplicate tot mai mult doar sferei internetului. Am încercat să ader la Declarația comună privind libertatea de exprimare și “știrile false”, dezinformarea și propaganda cu care împărtășesc opinia că drepturile omului de a transmite informații și idei nu poate fi limitat la afirmațiile “corecte”, ci de asemenea “protejează informațiile și ideile care pot șoca, ofensa și perturba”. Raportul subliniază necesitatea de a proteja avertizorii de integritate și drepturile legate de criptare, solicită recunoașterea efectelor legilor privind defăimarea, avertizează împotriva impunerilor arbitrare a statelor de urgență și insistă asupra nevoii de a investi în alfabetizarea digitală pentru a oferi cetățenilor și utilizatori online mai multă putere de intervenție. Toate grupurile politice au convenit că orice restricție trebuie să respecte cerințele dreptului internațional “.

Sursa: Comunicat de presă – Comisia LIBE a Parlamentului European

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com