Îmbunătățirea accesului la informații de interes public și servicii publice online: primele norme vizează în special persoanele cu dizabilități

shutterstock.com

Plecând de la pricipiul că website-urile organismelor publice și aplicațiile mobile pentru servicii publice trebuie să fie accesibile tuturor cetățenilor (și înțelese de aceștia) fie că e vorba de transmiterea unei declarații fiscale, de plata unei taxe sau de înscrierea unui copil la școală, la începutul lunii mai, negociatorii Parlamentului European, ai Consiliului și ai Comisiei Europene au convenit asupra primelor norme ale UE care să aducă societatea europeană a secolului 21 la un nivel adecvat privind accesul la internet și servicii publice.

Măsurile directivei vizează îmbunătățirea accesului la site-urile web și la aplicațiile mobile ale organismelor din sectorul public, în special pentru persoanele nevăzătoare și cele surde sau cu deficiențe de auz, contribuind astfel la crearea unei societăți digitale favorabile incluziunii și la valorificarea avantajelor pieței unice digitale.

În UE, aproape 80 de milioane de persoane sunt afectate de un handicap. Pe măsură ce populația UE îmbătrânește, este de așteptat ca această cifră să ajungă la 120 de milioane până în 2020. O abordare comună în ceea ce privește asigurarea accesibilității internetului va aduce beneficii tuturor cetățenilor europeni, contribuind la crearea unei societăți digitale favorabile incluziunii și la valorificarea avantajelor pieței unice digitale.

Textul convenit al directivei:

  • acoperă site-urile web și aplicațiile mobile ale organismelor din sectorul public, cu un număr limitat de excepții (de exemplu, societățile de radiodifuziune, transmisiile în direct pe internet).
  • specifică standardele care îmbunătățesc accesibilitatea site-urilor web și a aplicațiilor mobile. Aceste standarde prevăd, de exemplu, că pentru imagini trebuie să fie disponibile texte sau că navigarea pe internet trebuie să fie posibilă fără mouse (care poate fi dificil de utilizat de către unele persoane cu handicap);
  • impune statelor membre să monitorizeze cu regularitate site-urile web și aplicațiile mobile și să raporteze periodic cu privire la acestea. Rapoartele respective trebuie transmise Comisiei și făcute publice. Directiva privind accesibilitatea internetului, împreună cu Actul european privind accesibilitatea propus în decembrie 2015 și care acoperă un număr mult mai mare de produse și servicii, se încadrează în eforturile Comisiei de a ajuta persoanele cu handicap să se integreze pe deplin în societate.

Pașii următori
După acordul politic obținut de către negociatorii PE, ai Consiliului și ai Comisiei, textul va trebui aprobat formal de Parlamentul European și Consiliu, după care va fi publicat în Jurnalul Oficial și va intra oficial în vigoare. Statele membre vor avea la dispoziție 21 de luni pentru transpunerea textului în legislațiile lor naționale.

Link-urile utile: Actul european privind accesibilitatea (comunicat de presă)

Sursa: Comisia Europeană

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com