Primul Colocviu anual pe Drepturi Fundamentale | Toleranță și respect: prevenirea și combaterea antisemitismului și anti-islamismului în Europa

colocviu_oct2015
Pe 1-2 octombrie Comisia Europeană găzduiește primul Colocviu Anual pe Drepturi Fundamentale. Pentru această primă ediție tema centrală este: ”Toleranță și respect: prevenirea și combaterea antisemitismului și anti-islamismului în Europa”.

Colocviul face o trecere în revistă a stadiului actual al corpului legislativ și caută alte opțiuni de politici și acțiuni de suport pentru combaterea infracțiunilor motivate de ură și a discursului instigator la ură bazate pe antisemitisim și anti-islamism, combaterea discriminării și promovarea toleranței și respectului.

Video: conferința de presă premergătoare colocviului, cu participarea comisarilor Frans Timmermans și Vĕra Jourová

Participanții la colocviu includ membrii comunităților evreiești și musulmane, autoritățile naționale și locale, ONG-uri, companii, reprezentanții media și persoane din publicul general. Aceștia fac schimb de bune practici pe tema dată și discută pașii necesari pentru acțiuni ulterioare.

Uniunea Europeana este bazată pe valoarea fundamentală a egalității. Aceasta implică dreptul de a nu fi discriminat din nici o privință, inclusiv discriminarea pe criterii religioase. Principiul non-discriminării este transpus în cadrul legislativ prin intermediul câtorva instrumente care sunt direct aplicabile în Statele Membre sau care necesită implementare națională.

Scopul principal al Colocviului este îmbunătățirea cooperării și angajării politice pentru promovarea și protejarea drepturilor fundamentale în Europa. Se va căuta întărirea dialogului dintre Intituțiile UE și cele internaționale, factorii de decizie politică, leaderi religioși, mediul academic, societatea civilă și media și de a aprofunda înțelegerea provocărilor în privința drepturilor fundamentale în teritoriu. Un obiectiv cheie este de produce inițiative concrete pentru o abordare mai eficientă a chestiunilor legate de drepturi fundamentale.

În urma atacurilor de la Paris și Copenhaga, UE a prezentat Agenda Europeană pentru Securitate care adresează radicalismul, atât offline cât și online, inclusiv incidentele datorate antisemitismului și anti-islamismului. Rezultatele unui sondaj Eurobarometru din 2015 arată un sprijin extins pentru măsurile de promovare a diversității la locul de muncă. Mare parte din respondenți au recunoscut importanța educației, inclusiv informarea despre diversitate în privința religiilor sau credințelor și originii etnice.

Ulterior Colocviului Comisia va explora posibilitatea unor noi acțiuni la nivel european, național și local, cu contribuția societății civile și alți actori cheie, ca de exemplu: aplicarea legilor europene în cazul infracțiunilor de instigare la ură, aplicarea drepturilor victimelor și a non-discriminării; formarea de judecători, procurori, a poliției și autorităților locale; promovarea diversității și întărirea regulilor referitoare la non-discriminare.

Baza legală pentru politicile UE pe drepturi fundamentale

Un raport din ianuarie 2014 asupra Deciziei Cadru UE arată că încă există goluri legislative în Statele Membre în privința combaterii resismului și xenofobiei. În acest Comisia a purtat dialoguri bilaterale cu Statele Membre și se așteaptă o transpunere completă a acestui instrument legal până în decembrie 2015. Din decembrie 2014 Comisia are capacitatea de a lansa proceduri de infringement împotriva acelor State Membre care nu transpun Decizia Cadru.

În actualul exercițiu financiar 2014-2020, Programul pentru Egalitate și Cetățenie are un buget propus de 439 milioane de euro ce susține în special dezvoltarea de mecanisme eficiente de monitorizare și raportare a discursului de instigare la ură pe internet, cât și schimbul de bune practici pentru prevenirea rasismului, xenofobiei și altor forme de intoleranță, concentrându-se îndeosebi pe instrumente de drept penal.

sursa: Comisia Europeana

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com