Q & A privind accesul transfrontalier securizat al cetățenilor la datele medicale

Recomandarea are scopul de a le permite cetățenilor UE să aibă acces în mod securizat și cu mai multă ușurință la propriile dosare de sănătate peste frontierele statelor membre. În special, scopul este crearea unui format european care să permită partajarea în mod securizat a dosarelor electronice de sănătate, respectându-se totodată normele referitoare la protecția datelor.

Statele membre au luat deja primele măsuri pentru asigurarea interoperabilității unor părți ale dosarelor de sănătate, cum ar fi fișele pacienților și prescripțiile electronice. Recomandarea duce mai departe aceste măsuri și propune ca statele membre să extindă această acțiune la trei noi părți ale dosarului de sănătate: testele de laborator, imaginile și rapoartele medicale de externare și rapoartele de imagistică. În plus, textul pune bazele specificațiilor tehnice necesare, care ar trebui utilizate pentru schimburile de dosare de sănătate.

De asemenea, inițiativa vizează să creeze un cadru clar pentru dezvoltarea viitoare a acestei activități, stabilind principiile referitoare la schimbul de informații privind sănătatea peste granițele din interiorul UE și instituind un proces de guvernanță în care sunt implicate Comisia, statele membre și părțile interesate.

Posibilitatea schimbului transfrontalier de dosare de sănătate va ajuta cetățenii să beneficieze de o asistență medicală mai bună atunci când se deplasează în interiorul Uniunii Europene. De exemplu, se poate obține istoricul medical al unei persoane, ceea ce este important în cazul unui accident sau în cazul în care, în străinătate, este necesară acordarea de asistență medicală neplanificată. Ulterior, după întoarcerea acasă a cetățeanului respectiv, fișele de tratament din străinătate pot fi integrate în dosarul de sănătate existent.

Mai mult, schimbul de dosare de sănătate va fi deosebit de benefic pentru sistemele de sănătate, deoarece va permite accesul la testele de laborator sau radiologice recente ale pacienților. Acest lucru va ajuta un spital dintr-un alt stat membru să nu mai repete testele respective, să nu irosească timpul pacienților și să-și reducă costurile. Astfel, sistemele de sănătate ar putea fi mai eficiente și mai sustenabile.

Mai mult, pe măsură ce dosarele electronice de sănătate vor deveni mai interoperabile la nivel internațional, vor deveni disponibile mai multe date, care vor sprijini integrarea unor sisteme de inteligență artificială (IA) ce pot contribui la luarea deciziilor în domeniul medical. Acest lucru ar trebui să aibă un impact pozitiv atât asupra calității asistenței medicale primite, cât și asupra eficienței sistemelor de asistență medicală.

Iată un exemplu concret: Davide are 59 de ani și locuiește și muncește în străinătate de 30 de ani. Suferă de o afecțiune cardiacă deosebită și ar dori ca medicii lui din țara natală să aibă acces la dosarul său medical complet, îmbogățit în străinătate de-a lungul ultimilor 30 de ani. Acest lucru va fi posibil grație noii recomandări.

Un alt exemplu ar fi cel al unui cetățean care dorește o trimitere către un centru medical specializat dintr-un alt stat membru, de pildă pentru o boală rară sau pentru tratarea unui cancer în stadiu avansat. Posibilitatea partajării transfrontaliere a dosarului său electronic de sănătate îi va fi de mare ajutor.

Recomandarea încurajează statele membre să se asigure că cetățenii au posibilitatea de a alege persoanele cărora le oferă acces la datele lor electronice privind sănătatea, precum și informațiile detaliate privind sănătatea care să fie partajate.

În plus, schimbul de dosare electronice de sănătate (DES) trebuie să se desfășoare în deplină conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). Acesta este cadrul pentru protecția datelor cu caracter personal, care stabilește norme direct aplicabile privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor, inclusiv a datelor referitoare la sănătate.

În plus, Directiva privind securitatea rețelelor și a sistemelor informatice (Directiva NIS) stabilește o serie de măsuri cu ajutorul cărora statele membre să ofere un nivel de securitate pentru rețele și pentru sistemele informatice, inclusiv pentru sistemele informatice de sănătate.

Accesul, securitatea și încrederea în sistemele DES ar trebui să poată fi îmbunătățite și prin utilizarea unor mijloace securizate de identificare electronică și de autentificare electronică.

Scopul recomandării este dezvoltarea sistemelor care pot sprijini cetățenii și asistența medicală pe care o primesc aceștia atunci când călătoresc oriunde în UE. Îmbunătățind interoperabilitatea DES, recomandarea va sprijini și cercetarea în domeniul sănătății (de exemplu, diagnosticarea și prevenția), deoarece va permite utilizarea unor soluții tehnologice de nivel avansat, cum ar fi inteligența artificială și calculul de înaltă performanță.

Atât în statele membre, cât și la nivel european, se lucrează în prezent la construirea infrastructurilor pentru schimbul de date privind sănătatea. Drept fundament, există experiență și cunoștințe acumulate considerabile, în special grație infrastructurii de servicii digitale de e-sănătate („eHDSI”), create în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (CEF).Mai multe state membre[1] au fost de acord să facă schimburi transfrontaliere de fișe ale pacienților și de prescripții electronice între profesioniștii din domeniul sănătății. Unele dintre ele au început deja aceste schimburi: în prezent, Finlanda și-a pus deja la dispoziție prescripțiile electronice în afara propriilor granițe, iar Estonia a acceptat prescripții electronice provenite dintr-o altă țară europeană. Luxemburgul va accepta în curând fișe ale pacienților din alte țări europene, iar Republica Cehă își va pune la dispoziție fișele pacienților în afara țării. Celelalte țări se vor alătura mai târziu acestor schimburi.

Prescripția electronică (și eliberarea electronică de medicamente) le permite cetățenilor europeni să-și procure medicamentele dintr-o farmacie aflată în alt stat membru, grație transferului online al prescripțiilor lor electronice din țara în care locuiesc către țara în care călătoresc. Țara de rezidență este informată în privința medicamentelor pe care le procură pacientul în țara în care călătorește (eliberare electronică de medicamente). 

Fișa pacientului poate oferi informații privind aspecte importante legate de sănătate, cum ar fi alergiile, medicația actuală, bolile precedente, operațiile chirurgicale majore din ultimele 6 luni, implanturile, dispozitivele medicale, sarcina (dacă este cazul), istoricul social, constatările fizice, testele de diagnosticare etc. Fișa digitală a pacientului este menită a oferi medicilor, în limba lor, informații esențiale despre pacient, atunci când pacientul vine din altă țară UE și poate exista o barieră lingvistică. Însă nu este obligatoriu să existe, să fie cunoscute sau să fie traduse toate informațiile de mai sus.

Recomandarea cuprinde un set inițial de două categorii

  1. domeniile de informații privind sănătatea destinate schimbului, care cuprind, printre altele, fișele pacienților, prescripțiile electronice, rapoartele privind rezultatele testelor de laborator, rapoartele de imagistică medicală și imaginile, rapoartele de externare din spital și
  2. specificațiile pentru schimbul de date în aceste domenii de informații privind sănătatea.

Formatul pentru schimb este o structură de referință menită a fi revizuită periodic printr-un proces comun de coordonare cu statele membre și cu alte părți interesate. Scopul este garantarea faptului că procesul rămâne actualizat și sustenabil, evoluând constant în așa fel încât să răspundă nevoilor cetățenilor, ale sistemelor de sănătate și ale societății în ansamblu.

Activitatea de dezvoltare ulterioară a formatului european pentru schimbul de DES ar trebui ghidată prin intermediul unui proces de coordonare comună. Acesta ar trebui să se bazeze pe o foaie de parcurs partajată, care să precizeze prioritățile stabilite de comun acord și sarcinile aferente specificațiilor suplimentare care urmează a fi analizate în anii viitori. 

În plus față de activitatea de îmbunătățire ulterioară a interoperabilității sistemelor DES, procesul de coordonare comună ar trebui să monitorizeze și să evalueze progresele și să permită scrutarea perspectivelor în ceea ce privește inovațiile tehnologice și metodologice și încorporarea lor în sistemele DES.

Rețeaua de e-sănătate, care cuprinde agențiile de e-sănătate din statele membre și coordonează schimbul de fișe ale pacienților și de prescripții electronice prin intermediul infrastructurii de servicii digitale de e-sănătate, va avea un rol esențial în dezvoltarea formatului, prin elaborarea de orientări specifice și prin monitorizarea implementării sale.

 

 

 

Sursa: Comunicat de presă al CE

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com