Recomandarile Comisiei Europene pentru Romania in materie de politica economica pentru 2014-2015

europe_economyComisia Europeana a transmis Romaniei 8 recomandari pentru masuri in perioada 2014-2015 in urmatoarele domenii: (i) implementarea programului de asistenta UE-FMI; (ii) implementarea strategiei bugetare pentru 2014; (iii) accelerarea reformelor din sectorul sanatatii; (iv) consolidarea masurilor active de ocupare pe piata muncii; (v) cresterea calitatii si accesibilitatii educatiei si formarii profesionale; (vi) cresterea eficientei si eficacitatii transferurilor sociale; (vii) accelerarea eforturilor de consolidare a capacitatii administrative; si (viii) promovarea competitivitatii si eficientei in sectoarele de transport si energie.

Comisia a adoptat recomandari in materie de politica economica pentru fiecare stat membru, mai putin Grecia si Cipru, in scopul de a se consolida redresarea care a inceput in urma cu un an. Recomandarile au la baza analize detaliate privind situatia din fiecare tara si formuleaza orientari cu privire la modalitatile de stimulare a cresterii economice, de intensificare a competitivitatii si de creare de locuri de munca in perioada 2014-2015.

Recomandarile specifice fiecarei tari vor fi discutate de liderii UE si de ministrii UE in luna iunie. Acestea vor fi adoptate oficial de catre Consiliul UE al ministrilor de finante la data de 8 iulie. in continuare va fi la latitudinea statelor membre sa puna in aplicare aceste recomandari, prin adoptarea lor in momentul elaborarii bugetelor lor nationale si a altor politici relevante pentru 2015.

In contextul semestrului european, Comisia a efectuat o analiza cuprinzatoare a politicii economice a Romaniei si a evaluat Programul de convergenta si Programul national de reforma prezentate de aceasta tara. Comisia a tinut seama nu numai de relevanta acestora pentru o politica bugetara si socioeconomica sustenabila in Romania, ci si de conformitatea acestora cu normele si orientarile UE, avand in vedere necesitatea de a consolida guvernanta economica globala a Uniunii Europene prin oferirea unei contributii a UE la deciziile nationale viitoare. Recomandarile formulate de Comisie in cadrul semestrului european se reflecta in recomandarile 1-8 de mai jos.
Prin prisma acestei evaluari, Consiliul a examinat Programul de convergenta al Romaniei, iar avizul sau se reflecta indeosebi in recomandarea 2 de mai jos.

RECOMANDa ca, in perioada 2014-2015, Romania sa intreprinda actiuni astfel incat:

1. Sa puna in aplicare programul de asistenta financiara furnizata de UE/FMI, respectand pe deplin conditionarea in materie de politica inclusa in Memorandumul de intelegere din 6 noiembrie 2013 si in actele aditionale ulterioare la acesta, care completeaza si sustin punerea in aplicare a recomandarilor specifice fiecarei tari.

2. Sa puna in aplicare strategia bugetara pentru 2014, sa imbunatateasca in mod semnificativ efortul bugetar in scopul de a asigura indeplinirea obiectivului pe termen mediu in 2015, in conformitate cu angajamentele asumate in temeiul programului privind balanta de plati si astfel cum se reflecta in Programul de convergenta pentru 2014, in special prin precizarea masurilor care trebuie intreprinse in acest scop, si sa mentina nivelul obiectivului pe termen mediu si in perioada ulterioara. Sa imbunatateasca activitatea de colectare a impozitelor prin punerea in aplicare in continuare a unei strategii cuprinzatoare de respectare a obligatiilor fiscale, intensificand eforturile de reducere a fraudei in domeniul TVA. Sa combata munca nedeclarata. Sa reduca, fara a afecta bugetul, sarcina fiscala suportata de persoanele cu venituri salariale mici si medii. Sa finalizeze reforma pensiilor inceputa in 2010 prin egalizarea varstei de pensionare pentru femei si pentru barbati.

3. Sa accelereze reformele in sectorul sanatatii in scopul de a spori eficienta, calitatea si accesibilitatea acestuia, inclusiv pentru persoanele defavorizate si pentru comunitatile indepartate si izolate. Sa intensifice eforturile pentru a elimina platile informale, inclusiv prin intermediul unor sisteme corespunzatoare de gestiune si de control.

4. Sa consolideze masurile active in domeniul pietei fortei de munca si capacitatea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca. Sa acorde o atentie speciala activarii tinerilor neinregistrati. Sa consolideze masurile menite sa promoveze capacitatea de insertie profesionala a lucratorilor in varsta. Sa elaboreze, in consultare cu partenerii sociali, orientari clare privind stabilirea transparenta a salariului minim, luand in considerare conditiile economice si conditiile pietei muncii.

5. Sa asigure cresterea calitatii si a accesului la invatamantul profesional si tehnic, la ucenicii, la invatamantul tertiar si la invatarea pe tot parcursul vietii si sa le adapteze la necesitatile pietei fortei de munca. Sa asigure un acces mai bun la serviciile de educatie si de ingrijire a copiilor prescolari.

6. In vederea combaterii saraciei, sa sporeasca eficienta si eficacitatea transferurilor sociale, in special pentru copii, si sa continue reforma asistentei sociale, consolidand legaturile acesteia cu masurile de activare. Sa intensifice eforturile in vederea punerii in aplicare a masurilor preconizate pentru a favoriza integrarea romilor pe piata fortei de munca, pentru a creste rata de scolarizare si pentru a reduce rata de parasire timpurie a scolii, prin intermediul unei abordari bazate pe parteneriat si a unui mecanism solid de monitorizare.

7. Sa intensifice eforturile pentru a consolida capacitatea administratiei publice, in special prin imbunatatirea eficientei, a gestionarii resurselor umane, a instrumentelor decizionale si a coordonarii in cadrul si intre diferitele niveluri administrative, precum si prin imbunatatirea transparentei, a integritatii si a raspunderii. Sa accelereze absorbtia fondurilor UE, sa consolideze sistemele de gestiune si de control, sa aduca imbunatatiri capacitatii de planificare strategica, inclusiv elementului bugetar multianual. Sa remedieze deficientele persistente din sectorul achizitiilor publice. Sa imbunatateasca in continuare calitatea si eficienta sistemului judiciar, sa combata coruptia la toate nivelurile si sa asigure executarea efectiva a hotararilor instantelor.

8. Sa promoveze concurenta si eficienta in sectorul energiei si in cel al transporturilor. Sa accelereze reforma guvernantei corporative a intreprinderilor de stat din sectorul energiei si din cel al transporturilor, precum si sa sporeasca eficienta acestora. Sa imbunatateasca si sa rationalizeze politicile in domeniul eficientei energetice. Sa imbunatateasca integrarea transfrontaliera a retelelor de energie si sa permita, cu titlu prioritar, fluxurile inverse fizice in interconexiunile de gaze.

sursa: Comisia Europeana

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com