Reducerea drastică a consumului de pungi de transport din plastic subțire

În vederea combaterii risipei deșeurilor și a gunoiului, guvernele UE au avut termen până la 27 noiembrie 2016 să adopte măsuri pentru reducerea consumului de pungi de transport din plastic subțire, și să informeze Comisia Europeană despre acestea. Acest lucru este cerut de Directiva UE cu privire la pungile de plastic. Statele Membre sunt obligate să realizeze acest lucru prin taxarea pungilor de plastic și/sau introducerea de obiective naționale pentru reducerea lor.

 

Guvernele naționale au ales dintr-o serie de măsuri pentru a atinge obiectivele stabilite de comun acord. Acestea includ instrumente economice, cum ar fi taxele sau impozitele. O altă opțiune este obiectivul național pentru reducere: Statele Membre trebuie să se asigure că până la sfârșitul anului 2019 nu se vor consuma mai mult de 90 din aceste pungi pe persoană pe an. Până la sfârșitul anului 2025 acest număr ar trebui să scadă până la maximum 40 de pungi per persoană. Ambele opțiuni pot fi realizate fie prin măsuri obligatorii, fie prin acorduri cu sectoarele economice. De asemenea, este posibil să se interzică pungile, cu condiția ca aceste interdicții să fie în conformitate cu legislația UE.

 

Comisarul UE pentru mediu, afaceri maritime și pescuit Karmenu Vella a declarat “În UE consumăm în prezent până la 200 de pungi per persoană, în fiecare an. Numai aproximativ 7% sunt reciclate. Miliarde sfârșesc aruncate prin toată Europa, în special pe plajele noastre și în mare. Acest lucru are efecte grave asupra mediului și economiei. Trebuie să abordăm poluarea marină, în special microparticulele de plastic. Trebuie să economisim resursele și să trecem la o economie circulară. Acum este de competența statelor membre să-și facă treaba. Unii au demonstrat deja că măsurile simple pot duce la schimbări mari.”

 

În multe țări din UE pungile de plastic nu mai sunt disponibile în mod gratuit la magazinele alimentare. Unele state membre, cum ar fi Danemarca, Finlanda și Luxemburg, au obținut deja rezultate foarte bune. În Irlanda, de exemplu, de la introducerea taxei în 2002, consumul de pungi de plastic de unică folosință a scăzut de la 328 per persoană pe an la doar 18 – o reducere de aproape 95%. Marea Britanie și Olanda au introdus de asemenea taxe pe pungi. Și aici o mică taxă s-a dovedit a fi la fel de eficientă. Unele țări au optat pentru taxe obligatorii, altele pentru acorduri voluntare cu sectorul de retail, cum ar fi Germania. Franța și Italia, la rândul lor, au decis să interzică pungile de plastic, cu excepția celor care sunt biodegradabile și compostabile. Comisia Europeană dezvoltă o metodologie comună pentru calcularea numărului de pungi din plastic subțire consumate pe an. Statele membre ale UE trebuie să raporteze Comisiei cifrele privind consumul anual începând cu 27 mai 2018.

 

Context

 

Aproximativ 100 de miliarde de pungi de plastic sunt consumate în UE în fiecare an. Pungile de transport din plastic trec cu ușurință de fluxurile de gestionare a deșeurilor și se acumulează în mediul nostru, în special sub formă de deșeuri marine. Odată ce au fost aruncate în mediu, pungile de plastic pot rămâne acolo peste 100 de ani. În mare, au un efect devastator asupra vieții marine, care se încurcă în resturile de plastic sau îl ingerează sub formă de plastic microscopic.

Pentru a aborda problemele legate de deșeuri și de gunoi, UE a adoptat o lege în 2015 pentru a ajuta Statele Membre să reducă drastic consumul de pungi de plastic, concentrându-se pe toate pungile de plastic cu grosimea sub 50 de microni. Pungile foarte ușoare (sub 15 microni) utilizate pentru ambalarea produselor alimentare vrac (de exemplu, fructe, legume, pești) pot fi scutite dacă acest lucru contribuie la prevenirea pierderii alimentare.

 

Sursa: http://ec.europa.eu/environment/pdf/25_11_16_news_en.pdf

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com