Reforma protecţiei datelor în Uniunea Europeană

xlargeProtecţia vieţii private este o îngrijorare majoră a multor europeni în epoca telefoanelor inteligente şi a reţelelor sociale. Parlamentul European lucrează asupra unor reguli care doresc siguranţa datelor personale ale europenilor atât online cât şi offline.
Comisia pentru libertăti civile îşi pregăteste poziţia asupra unui pachet legislativ care va înlocui legislaţia în vigoare, ce datează din 1995. În 2012, Comisia Europeană a propus un regulament nou privind datele colectate online pentru asigurarea siguranţei acestora şi oferă companiilor un cadru clar pentru prelucrarea datelor.
Reforma regulilor include dreptul la ştergerea datelor, necesitatea unui consimţământ explicit pentru folosirea datelor personale şi cerinţa la adresa companiilor de a explica politicile proprii de protecţie a datelor.
Parlamentul European examinează în momentul de faţă această propunere de regulament şi o directivă referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor sau al executării pedepselor şi la libera circulaţie a datelor. Patru comisii parlamentare au adoptat opinii asupra acestora, iar comisia pentru libertăţi civile va vota rapoartele la sfârşitul lunii iunie 2013.
Un sondaj recent Eurobarometru arată că 70% din europeni sunt îngrijoraţi de faptul că datele lor personale ar putea fi folosite neadecvat de către companii. Numai 26% din participanţii la sondaj au spus că au controlul complet asupra informaţiilor publicate pe reţelele sociale. 18% din persoanele care cumpără online simt că au controlul datelor lor personale.

 

În ceea ce priveşte dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, Convenţia nr. 108 din 1981 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea automată a datelor cu caracter personal, a fost primul instrument legal adoptat în domeniul protecţiei datelor.

Art. 8 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede :

1.    Orice persoană are dreptul la protecţia datelor cu caracter personal care o privesc.
2.    Aceste date trebuie tratate în mod loial, în scopuri precise şi pe baza consimţământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege. Orice persoană are drept de acces la datele colectate care o privesc şi de a obtine rectificarea acestora.
3.    Respectarea acestor reguli se supune controlului unei autorităţi independente.

Explicaţie cu privire la articolul 8 – Protecţia datelor cu caracter personal

“Acest articol se întemeiază pe articolul 286 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi pe Directiva 95/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31), precum şi pe articolul 8 din CEDO şi pe Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia persoanelor faţă de prelucrarea automată a datelor cu caracter personal din 28 ianuarie 1981, ratificată de toate statele membre. Articolul 286 din Tratatul CE este de acum înainte înlocuit cu  articolul 16 din Tratatului privind funcţionarea Uniunii Europene şi articolul 39 din Tratatul privind Uniunea Europeană. De asemenea, este necesar să fie avut în vedere Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituţiile şi organele comunitare şi privind libera circulaţie a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1). Directiva şi regulamentul menţionate conţin condiţii şi restrângeri aplicabile exercitării dreptului la protecţia datelor cu caracter personal.” (s.a.)

 

Dreptul la viaţă intimă, familială şi privată e garantat de Constituţia României şi de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.

În acest scop, a luat fiinţă şi în România, o autoritate centrală abilitată cu astfel de atribuţii de control, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Recent înfiinţată, prin Legea nr. 102/2005, Autoritatea îşi exercită competenţa stabilită în principal de Legea nr. 677/2001, în condiţii de independenţă faţă de orice autoritate publică sau entitate de drept privat. Prin Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date sunt stabilite regulile generale de prelucrare a datelor personale, drepturile persoanelor vizate şi obligaţiile operatorilor.
Această lege ocroteşte viaţa privată şi familială a cetăţenilor.

 

În contextul procesului de reformă a reglementărilor Uniunii Europene aplicabile domeniului protecţiei datelor cu caracter personal, pe data de 1 februarie 2013, a avut loc o întâlnire a doamnei Georgeta Basarabescu, preşedinte al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu doamna Adina Vălean, europarlamentar.
Invocând necesitatea asigurării unui nivel uniform de protecţie pentru persoanele fizice la nivelul întregii Uniuni Europene şi a atenuării diferenţelor care ar fi de natură să afecteze libera circulaţie a datelor personale, Comisia Europeană a considerat necesară utilizarea regulamentului ca instrument juridic de aplicabilitate directă la nivelul tuturor statelor membre.
Pornind de la necesitatea asigurării unei protecţii adecvate a dreptului la viaţa privată a fiecarei persoane, doamna Georgeta Basarabescu s-a pronunţat în favoarea consolidării drepturilor persoanelor fizice ale căror date personale sunt utilizate, atât în domeniul public, cât şi în cel privat, inclusiv în ceea ce priveşte stabilirea unor noi drepturi, cum sunt dreptul de a fi uitat şi dreptul la portabilitate, în concordanţă cu evoluţiile tehnologice ale societăţii contemporane. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a subliniat necesitatea existenţei unui echilibru în stabilirea sarcinilor administrative ale operatorilor în aplicarea principiului responsabilităţii, de natură să asigure persoanelor fizice o reală eficienţă a dreptului la protecţia datelor cu caracter personal, consfinţit prin art. 16 al Tratatului de la Lisabona.

În data de 28 inauarie, Europa celebrează Ziua protecţiei datelor, o iniţiativă ce doreşte sensibilizarea şi protejarea oamenilor de felul în care datele personale sunt colectate şi procesate.

 

Sursa: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 Parlamentul European – Biroul de Informare în România

Portalul Uniunii Europene

 

 

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com