Reforme structurale în 2018

Comisia a adoptat, în luna martie a.c., Programul anual de lucru pentru 2018 care stabilește măsurile de sprijin pentru reforme care vor fi finanțate prin Programul de sprijin pentru reforme structurale (PSRS). În 2018, PSRS va furniza asistență tehnică unui număr de 24 de state membre în vederea derulării a peste 140 de proiecte. Acestea se adaugă celor peste 150 de proiecte selecționate în 2017.

Programul anual de lucru al PSRS stabilește prioritățile, obiectivele și rezultatele preconizate și prezintă acțiunile care vor fi puse în aplicare prin intermediul programului. În 2018 se va acorda asistență tehnică statelor membre pentru

  • reformarea a sistemelor bugetare,
  • modernizarea administrației publice,
  • îmbunătățirea calității și eficienței sistemelor judiciare naționale, pentru a contribui la combaterea fraudei, a corupției și a spălării de bani,
  • pentru o mai bună gestionare a resurselor naturale și pentru utilizarea eficientă a resurselor,
  • pentru punerea în aplicare a inițiativelor uniunii energetice,
  • pentru reforme în domeniul asistenței medicale și al sistemelor de protecție socială.
  • pentru dezvoltarea piețelor de capital, reformele cadrelor de insolvență și consolidarea capacității lor de a gestiona creditele neperformante.

În 2018, solicitările de asistență tehnică din partea statelor membre au depășit de cinci ori suma disponibilă, iar numărul statelor membre care vor beneficia de asistență tehnică în cadrul PSRS a crescut substanțial comparativ cu 2017. Pentru a putea răspunde unui număr mai mare de solicitări, Comisia a propus, în decembrie, majorarea fondurilor disponibile pentru activități de asistență tehnică.

Sprijinul acordat de Comisie pentru reformele structurale este strâns legat de cadrul semestrului european, întrucât PSRS vizează, de asemenea, îmbunătățirea punerii în aplicare a reformelor menționate în recomandările specifice fiecărei țări și în rapoartele de țară. În rapoartele de țară pe 2018 publicate astăzi sunt prezentate exemple de asistență tehnică furnizată în 2017 și în anii anteriori.

Informații utile

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com